Категории
Профил на купувача

„Услуги по софтуерно съпровождане от производителя на използвани в МОСВ софтуерни продукти за архивиране и резервиране“
/архив/

Номер: 401
актуална от: 23 юли 2019 | 14:53
актуална до: 23 август 2021 | 14:53
  • .pdf
    Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
    Сериен номер: 4000106821796
    Удостоверено време: 14.08.2019 17:39:27
    Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Не са открити записи
Не са открити записи