Категории
Профил на купувача

РАЗРАБОТВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРИОРИТЕТНА РАМКА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА НАТУРА 2000, ЗА МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027 г.

Номер: 405
актуална от: 28 август 2019 | 10:00
актуална до: 31 октомври 2024 | 18:00

Открита процедура с предмет: „Разработване на Национална приоритетна рамка за действие за Натура 2000, за многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г.“

Не са открити записи
Не са открити записи