Категории
Профил на купувача

„Предоставяне на услуги за осигуряване на технически и експертни лица за управлението и изпълнението на ОП „Околна среда 2014 -2020г.“ (ОПОС)

Номер: 425
актуална от: 30 декември 2019 | 10:00
актуална до: 31 декември 2025 | 18:00

Открита процедура с предмет: „Предоставяне на услуги за осигуряване на технически и експертни лица за управлението и изпълнението на ОП „Околна среда 2014 -2020г.“ (ОПОС)      

ПРЕКРАТЕНА

Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи