Категории
Профил на купувача

Открита процедура предмет Повишаване качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез разработване и внедряване на електронни административни услуги по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие в ...
/архив/

Номер: 83
актуална от: 27 октомври 2014 | 11:15
актуална до: 27 октомври 2016 | 17:00

„Повишаване качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез разработване и внедряване на електронни административни услуги по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие в Министерство на околната среда и водите“

Не са открити записи
Не са открити записи