Проучват се възможностите за преместване на мечка с две малки мечета от района на село Мугла

17 юни 2009 | 13:26


Проучват се възможностите за преместване на мечка с две малки мечета от района на село Мугла и разселването им в други райони. На този етап това е единствената възможна мярка, тъй като мечката е нападнала човек при реакция на защита на малките си. Затова мечката не може да се определи като стръвница, а отстрел на мечка с малки не е разрешено съгласно закона за биологичното разнообразие и подзаконовите му нормативни актове. МОСВ потърси съдействието на сдружение „За дива природа Балкани”, като техни представители в момента са на мястото на инцидента.
На територията на ДГС – Мугла щетите от мечка през тази година са значителни, но само върху пчелни кошери. Фактът, че проблемната мечка не може да се определи като стръвница е причината на този етап да се прибегне до това алтернативно решение.
До момента за нито една доказана мечка стръвница няма отказ от страна на министъра на околната среда и водите за отстрел.