Проверка на коритото на р. Владайска в района на Сточна гара, извърши РИОСВ – София

11 февруари 2008 | 12:51


РИОСВ – София извърши проверка на коритото на р. Владайска в района на Сточна гара, където се изхвърля снега от почистването на столицата. Проверката е по сигнал на фирми, работещи в района за установено замърсяване с битови отпадъци, изгребани заедно със снега от снегопочистващите машини.
При проверката е установено наличие на битови отпадъци. Дадено е предписание на кмета на район Подуяне, след окончателното разтопяване на снега, да бъдат предприети мерки за почистването им.