Проверка на РИОСВ – Враца не констатира замърсяване на река Скът при село Оходен

21 август 2020 | 11:06

Експерти от РИОСВ – Враца извършиха незабавна проверка по сигнал за замърсяване на река Скът при с. Оходен. При огледа на място от служителите на екоинспекцията е констатирано, че реката е видимо чиста без следи от замърсяване и в нея плуват пасажи от малки риби.

От Регионална лаборатория във Враца към Изпълнителна агенция по околна среда в два последователни дни са взети водни проби за анализ от три пункта на реката при с. Оходен, както и от реката преди и след селото. Експресно измерените на място показатели рН, електропроводимост и разтворен кислород, както и лабораторните анализи относно съдържание на азот и фосфор не показват наличие на замърсяване. Не е констатирано замърсяване и с пестициди.