ПСОВ – Благоевград се нуждае от технологично време за достигане на устойчив режим на експлоатация

26 май 2009 | 09:56


ПСОВ – Благоевград се нуждае от технологично време за достигане на устойчив режим на експлоатация. Очаква се след края на август тази година съоръжението да премине изцяло на автоматичин режим, както е по проект и така да бъдат спазени всички условия по пречистването, включително и недопускане на неприятни миризми в района. До 26.01.2010г. тече едногодишен период за достигане на устойчив режим на експлоатация на съоръжението. Това установиха експертите от РИОСВ – Благоевград, при извършена проверка по сигнали относно работата на пречиствателната станция.
Към момента екоинспекцията няма основание да предприема административни действия по повдигнатия проблем.

Източник на неприятните миризми е каловото стопанство към станцията, констатира РИОСВ – Благоевград. Изискана е допълнителна информация от «SWECO INTERNATIONAL» - строителен надзорник на пречиствателната станция. Според представената документация, предстои разширение на обекта, с което почти напълно ще се отстранят миризмите, особено в района на каловото стопанство. Ще се изградят метанотанкове за изгниване на утайката. Секторите за уплътняване на утайката ще се покрият с лека конктрукция и така ще се предотврати разнасяне на миризмата от тях. Освен това, ще се изгради втори Биобасейн, който ще поеме отстраняването на азота и фосфора до необходимите равнища. В следствие на това показателите на изходящата от станцията вода ще достигнат стойности за приемник “чувствителна зона”. Средствата за разширението са осигурени по оперативна програма “Околна среда”, а от община Благоевград, като бенефициент по тази програма, зависи неговото по-бързо реализиране.