Разговор с министър Димов по програма „Хоризонт“ на БНР на 29 декември 2017 г.

29 декември 2017 | 10:55

Водещ: Решението на кабинета за промяна в плана за управление на Национален парк „Пирин”, което дава възможност за строителство на нови ски съоръжения в ски зоната, е безспорно водещата новина от вчерашния ден. Тя е интерпретирана доста едностранчиво в днешните вестници, но обяснението е, че онези, които обикновено критикуват втората кабинка на Банско, не излизат. С министъра на околната среда Нено Димов ще говорим в следващите минути, доколкото той беше човекът, който заедно с коалиционните партньори на ГЕРБ Валери Симеонов и Красимир Каракачанов огласи новината. А и оставам с впечатление – здравейте, г-н Димов!

Нено Димов: Здравейте!

Водещ: ... че Вие ще носите отговорност и в двата случая, както и да се развие казусът. Такова е усещането ми – вие сте носителят на тази новина. Така че можем ли да кажем еднозначно какво реши вчера правителството?

Нено Димов: Мога да кажа, че правителството реши всъщност две неща. Първото е със завършване на процедура, започнала през далечната 2013 г. и дава право в парк „Пирин” да се правят инвестиционни намерения в рамките на определената ски зона на Банско, която представлява всъщност 2% от територията на целия парк. И второто е свързано само и единствено със спортна инфраструктура и нищо друго. Ако някой се притеснява, че могат да се строят хотели, къщи и ресторанти и каквото и да било – не, те са забранени със закон и в рамките на Националния парк такова строителство не може да има.

Водещ: И въпреки това...

Нено Димов: Може да има само строителство на ски инфраструктура и то при съблюдаването на изцяло българското и европейското законодателство. Тоест, всяко инвестиционно намерение ще мине и през оценка на съответствието, и през екологична оценка, и през оценка за въздействието върху околната среда.

Водещ: Трябваше ли обаче да има първо такава оценка и да се одобри планът за управление на Пирин?

Нено Димов: Вие не може да имате оценка на нещо, което не съществува. Можете да оценявате нещо, което предстои да бъде направено. Например, ако трасето на лифта, който ще се направи, минава по един определен маршрут, вие можете да оцените това трасе как ще се отрази върху околната среда. Примерно, дали ще бъдат отсечени 10 дървета или 20 и как това да се компенсира. Ако нямате конкретно инвестиционно намерение, нямате предмет, който да оценявате. Така че планът, като цяло, говори за режими. Режимите не могат да бъдат оценявани. Конкретните инвестиционни намерения могат. В момента те са разрешени. И всъщност, втората точка казва именно това – че ако има инвестиционно намерение, което да бъде за втори кабинков лифт или за нов кабинков лифт по-точно, то трябва да мине през всичките оценки, които са свързани с екологичното законодателство – и оценка за въздействие върху околната среда, и екологична оценка. Така че, когато има конкретно инвестиционно намерение, то ще бъде оценявано с цялата строгост на българското и европейското законодателство.

Водещ: Още вчера стана ясно, че такова инвестиционно предложение ще бъде направено, но въпросът е обаче за тази последваща оценка, както казахте и по отношение на българското и европейското законодателство. Ще говорим за това, но преди това ви моля, надявам се да сте запазили в себе си частица от предишната си политологична същност, да се опитаме да изкоментираме как се разполага този казус между двете обвинения, цитирам днешен протест – „Няма да дадем Пирин на мафията” и днешно заглавие от вестниците, че „беше победен зеления Октопод“. Очевидно и двете внушения подсказват, че има нещо нередно в едната и в другата ситуация.

Нено Димов: Целта е да се търси баланс между развитието...

Водещ: Между мафията и Октопода ли?

Нено Димов: ...между развитието на икономиката и опазването на околната среда. Защото, нека да си дадем сметка, че дори европейските документи говорят за това, че местните трябва да бъдат в основата на развитието на регионите. Така че, желанието на местните общности трябва да бъде много сериозно. Това до голяма степен е, ако щете и битката между локалното и глобалното, ако говорим в политологичен план. Но, конкретно тука, понеже аз в момента съм в друго качество, търсенето на баланс между опазването на околната среда и икономическото развитие е това, което се постигна вчера. Ние не можем да развиваме икономиката си за сметка на околната среда, но не може и да спираме икономиката за сметка на околната среда. Тоест, по-доброто съществуване, икономическият напредък и в края на краищата благосъстоянието на гражданите зависи от това да се намери баланса между тези две тенденции. Говорим за ски зона, която представлява 2% от цялата територия на Националния парк. Пистите, които са в момента са 0.3% от територията на целия парк в Банско. Ако сравним с подобна на България държава, каквато е Чехия, в Чехия има 6 пъти повече ски зони и 8 пъти повече съоръжения. Аз не сравнявам тука държави, които имат традиции като Австрия, като Швейцария, говоря за Чехия, държава много сходна в исторически план, географски план с България, говорим за пъти, не за проценти. Така че, очевидно в България като цяло развитието на зимния туризъм е нещо, което предстои, нещо, което трябва да се случи. Да не говорим, че това е свързано и със здравето покрай спорта, да не говорим, че това е един изключително екологичен тип за почивка и в края на краищата транспорта, който даде електрическия лифт е много по-екологичен, отколкото колите, които се качват в момента. Не може да не бъде подкрепено нещо, което определено е по-екологично като превозване на гражданите, отколкото това, което е в момента.

Водещ: Говорите за не драстично увеличение, но от 0.2% на 48%, не е ли огромен скок?

Нено Димов: Не 0.2%, 2 процента е в момента и тези 2% стават 48%.

Водещ: 2 процента.

Нено Димов: Вижте, първо никъде във вчерашното решение не се цитират проценти...

Водещ: Да, но се явяват публикациите, тоест опровергаваме ли сега?

Нено Димов: Да, няма такова нещо, има... цялата ски зона в Банско е 2% от Националния парк, цялата ски зона. Когато говорим за разрешенията, те са в рамките на тази ски зона, и пак казвам, това е строителство, изграждане на техническа инфраструктура... на спортна инфраструктура. Спорната инфраструктура включва лифт, писти, съоръжения, но тук говорим с втората точка за лифт, втори нов кабинков лифт, който искаме да бъде построен, за да може опашките, които са в момента и достигат до 3000 души, и съм чел и виждал по снимките, да бъдат разпределени на два лифта, за да може транспортирането да бъде по-бързо.

Водещ: Добре, да чуем сега какво казаха вчера преди втория си протест от WWF – Катерина Раковска с минутка коментар за решението на кабинета и след това продължаваме с министъра на околната среда:

Катерина Раковска: Неприятно бяхме изненадани, разчитахме все пак на някакво отговорно отношение към една от най-ценните ни защитени територии, какъвто е национален парк „Пирин”, пак да напомним, освен национален парк той е обект на световното природно наследство на ЮНЕСКО и е защитена зона по две директиви на ЕС, а днешното си решение допуска строителство в още две зони, изрично разписана е възможността за строителство на ски писти и съоръжения в зоната за туризъм, общо взето на пет пъти по-голяма площ от тази, която е разрешена сега. Това е свързано с нови сечи, както се сещате, нашите ски писти са в горска зона. Това, което предстои, че ще изчакаме да бъде официално публикувано все пак решението, тъй като ние за момента знаем само от медиите и след това ще го обжалваме пред Върховен административен съд. Със сигурност ще свикваме и нови протести, ще се постараем да бъдат и в рамките на председателството. Мисля, че много важно е да се знае, че една държава, която има претенциите да поеме такава отговорност да ръководи такава важна институция, не може да взима такива безотговорни решения, които засягат не само всички българи, но и целия свят, тъй като Пирин не е само на нас, а и на света.

Водещ: И така, казусът остава в съда, където между другото години наред стоеше и затова беше блокиран, и протести, господин Димов, то не, че е голяма изненада, но все пак...

Нено Димов: Говорейки за това, в края на краищата в една правова държава съдът е този, който отсъжда какво е законно и какво не, това е съвсем естествено. Що се отнася обаче до това, дали трябва да бъде направена тази крачка или не, вчера видяхме, че протестът, който беше пред МС и по-късно навън, по улиците на София, беше един. Имахме един, който затвори Е-79 с коренно противоположни искания, а имахме и виждаме ежедневно тази голяма група протестиращи мълчаливо, чакайки на опашките на лифта, които искат да се качат...

Водещ: Тоест, приотизирате протестите и броя на хората, това ли е важното в случая – дали има 30 души на жълтите плочки...

Нено Димов: Не става дума за важни неща, става дума, че има различни коренно противоположни искания и трябва да бъде намерен баланса между тези искания. Ние опазваме природата и по никакъв начин не нарушаваме нито едно от нещата, които се говореха. Защото в края на краищата с буферната ски зона, която е определена за Банско е определена и като буферна ски зона именно от ЮНЕСКО и вътре в тази буферна ски зона е разрешено да се развива човешка дейност. Нещо повече, резерватите са тези, които имат специален режим да няма никаква човешка дейност, в националните паркове човешката дейност е разрешена в определени граници...

Водещ: Спор няма за различните...

Нено Димов: ...И за това нещо, което вчера разрешихме, ние разрешихме определен тип човешки дейности, свързани с изграждането на спортна инфраструктура, най-вече втори кабинков лифт.

Водещ: Добре, разрешихте ли го наистина и доколко вие сте уверен, че е отблокиран този процес, няма ли да се окаже, че някакъв по-голям протест на жълтите плочки може да откаже премиера, който не обича да му се протестира пред плочките, тъй като Е-79 е по-далеч, отново да се върнем в изходна позиция?

Нено Димов: Това е една първа стъпка, една първа крачка, която е стартирала да кажем преди близо пет години. В началото на 2013 г. Висш експертен екологичен съвет се е произнесъл по решението, което се финализира вчера. 2013 г. февруари месец, тогавашният министър на околната среда и водите е подписал това решение и то не е стигнало до решение на МС поради оставка на правителството. Така че, една сага, която е започнала 2013 г. намира своя първа стъпка в момента, а как ще продължи напред аз не мога да гадая, в края на краищата това са стъпки, които предстоят да видим какво ще се случи. Това е завършването на една процедура започнала преди близо пет години.

Водещ: Но Банско се кани още на следващия сезон да има втора кабинка, възможно ли е това да се случи предвид и намеренията да бъде сезирана комисията, и влизането на казуса в съда?

Нено Димов: Има много неизвестни, аз съм скептичен относно следващия ски сезон, но при всички положения, ако допуснем най-най-бързите процедури без намесата, тоест без срокове в съда, теоретично може и да е възможно. Но ние чухме преди малко, че ще има обжалване, така че при всички положения сроковете са извън чисто екологичните процедури. Самите екологични процедури не са бавни и имат необходимостта... и отнемат време. Само оценката за въздействие върху околната среда и водите, след като бъде направена има 30-дневен срок за обществено обсъждане, провеждането на самите обществени обсъждания на места, времето, което Висш експертен екологичен съвет да се произнесе, така че само там имаме една процедура, която трае с месеци. Ако се намеси и съдебно производство, тогава вече отиваме в години...аз не мога да гадая това.

Водещ: Евентуално санкция от Брюксел?

Нено Димов: В момента аз не виждам база на какво ще има такива, ние държим контакт с Брюксел и при всички положения ще спазваме екологичното законодателство, и българското и европейското, така че при тези разговори ще видим как ще се върви напред.

Водещ: Кратък бърз въпрос, защото знам, че влизате в друга телевизия – спасихте ли вчера правителството, за да посрещне спокойно Коледа?

Нено Димов: Аз мисля, че вчера приехме едно балансирано решение, което отправя възможности за развитието на икономиката в рамките на стриктното опазване на околната среда.

Водещ: Не е постиган коалиционен баланс, това ли ми казвате, просто е прието едно решение?

Нено Димов: Прието е едно решение и мисля, че това решение е добър баланс, както за опазване на околната среда така и за икономическото развитие.

Водещ: Не и за коалицията, разбирам. Благодаря ви. Министърът на околната среда Нено Димов между две телевизионни участия, успяхте да го чуете. Това каза той по отношение на вчерашното решение на правителството за бъдещето на парк Пирин, където както казвате нещата не изглеждат толкова еднозначно, както през вестникарските заглавия. Всъщност всичко предстои.