Разговор с Нено Димов, министър на околната среда и водите, в "Денят започва" по БНТ

02 октомври 2019 | 16:00

Водещ: Както разбрахте, хубаво време ни очаква и в днешния ден, но темата за екологията, опазването на околната среда, въздуха, който дишаме все по-често е така – във вихъра на дебатите и общественото мнение, именно затова и поканихме и министъра на околната среда и водите Нено Димов. Добро утро!

Нено Димов: Добро утро.

Водещ: Ще започна с наболялата тема в последната седмица, а именно ситуацията с ТЕЦ-овете и онези от тях, които гориха отпадъци, замърсяваха въздуха в немалко региони на страната. Продължават ли ТЕЦ-ове да горят отпадъци, къде?

Нено Димов: Не, в момента нямаме ТЕЦ-ове, които да горят нерегламентирано отпадъци. Трябва да кажем, че по принцип изгарянето на отпадъците и по-точно на горива, които са от отпадъци е политика към която ние трябва все повече да вървим. На практика в момента в България се изгарят около 3,3 процента от отпадъците – средното за Европейския съюз е над 28 процента – има държави, това са може би едни от най-зелените държави, които изгарят 50-60 процента. Само в следващите петнайсетина години, ние ще трябва да постигнем поне 25 процента изгаряне на отпадъците, защото така, максимума на рециклирането е около 60-65 процента, а от 2035 година депонирането по европейски норми трябва да бъде сведено до под 10 процента. Така че това е една безспорна линия, в която политиката трябва да се развива. Това обаче означава, че има определена процедура, през която трябва да се мине и всъщност това, което се случи последният месец-месец и половина е за изгаряне най-вече на биомаса, която не е регламентирана, която не е разрешена. Нека да кажа от самото начало, че изгарянето на биомаса е с показатели, близки до тези на природния газ по някои от замърсителите, но това не означава, че може да бъде разрешено… да бъде горено без да е разрешено. А процедурата е тежка и продължителна – минава се през преценка дали да се прави ОВОС, или не, през промяна на комплексно разрешително, защото трябва много ясно да е… да се гарантира, че опазването на околната среда и здравето на хората ще бъде защитено.

Водещ: Министър Димов, това, което възмути хората е фактът, че се оказа, че се внася боклук от чужбина, който се гори тук, на всичкото отгоре, замърсява въздуха, вие споменахте проценти как това се случва в страната ни, но тези проценти за какво се отнасят, за този боклук, който е внесен, или за изгаряне на наши отпадъци?

Нено Димов: Това е общо за изгаряне, но трябва да ви кажа, че внесеният боклук за 18-та година в България за изгаряне е 10 пъти по-малко от изнесения боклук от България, тоест…

Водещ: Ние къде изнасяме боклук?

Нено Димов: В различни държави на Европейския съюз – и тука трябва да кажа, че има два типа боклук: едните отпадъци са в така наречения „зелен списък", който се движи свободно в Европейския съюз само с попълването на един документ, който минава през митница, и другите, които подлежат на нотификация. Тези нотификации са известните РДФ горива, така че при всички положения за тях ние имаме непрекъсната информация, тъй като те минават през системата на министерството и респективно през всички държави, през които минават. За тези от „зеления списък" обаче в момента подготвяме малко по-строг регламент, защото на практика те се движат свободно в цяла Европа, но това не означава, че държавите нямат право да направят по-стриктен контрол и ние точно в тази посока ще вървим със законодателни промени, защото ние нямаме информация – този „зелен списък" – характерното за него е, че през Бернската конвенция информацията излиза след около 2 години. Ние ще направим такива промени, че да имаме информацията непрекъснато, тоест, всеки път, когато влиза през граница подобно нещо, то да е известно на министерството на околната среда и водите, че е влезнало, това не означава, затрудняване на движението, което би противоречило на европейското законодателство, а чисто информативно – и накъде отива. А това, което всъщност направихме – ние направихме няколко изненадващи проверки, последната беше заедно с Митници и Гранична полиция – 26 септември мисля, че беше датата – проверихме 24 превози имаше него ден, като бяха установени само 3 нарушения или 4 в непълнота на документите, а след като камионите бяха спрени, те получиха необходимите документи, които просто не са били с тях и продължиха пътя си. Така че не е нещо, което е нещо чрезвичайно.

Водещ: А продължавате ли с проверки, и то изненадващи, в ТЕЦ-овете например в Перник и Гълъбово, които вече отново работят, но хората като че ли там не считат, че дишат по-чист въздух в момента?

Нено Димов: Всъщност докато ТЕЦ-ът в Перник беше затворен, около седмица мисля, че беше, ние сложихме една допълнителна станция за измерване на въздуха, която така на практика мери специфично място, посочено от кмета – 3 дена докато ТЕЦ-а не работеше и 3 дена след това – това, което установихме, че действително след като ТЕЦ-а заработи, имаше повишаване на показателите за серни окиси и за фини прахови частици, те пак бяха в нормата, но определено бяха по-високи, отколкото докато ТЕЦ-а беше затворен. Така че. очевидно, той допринася за замърсяването на въздуха, но пак казвам, те са в рамките на нормите, които има в момента. Причината да бъдат спрени ТЕЦ-овете беше, че и на двете места имаше установено нерегламентирано гориво, това гориво трябваше да бъде изнесено от площадките и когато това се случи, те бяха… им беше разрешено отново да заработят…

Водещ: И сега сте сигурни, че няма такова… ?

Нено Димов: В „Брикел", да, това, което ще кажа в „Брикел" изискахме допълнително и те инсталираха 10 камери, които следят поточните линии, които превозват горивото към горивния процес, като тези 10 камери имат онлайн 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието връзка с местната власт и с районната инспекция и архива се пази 6 месеца. А утре ще бъдат приети вероятно на второ четене, надявам се да се случи, промени в Закона за въздуха, които направихме – точно изисквания към всички ТЕЦ-ове, в рамките на двумесечен срок да сложат такива камери и непрекъснато да тече информация и към местната власт, и към районните инспекции по околна среда, за да сме сигурни, че горивото, което се изгаря е регламентирано и пример са съмненията за нощни изгаряния, както имаше и в „Брикел", и в Перник, ние не може да имаме нон-стоп физически контрол, но това е решението и на практика в „Брикел" това вече работи.

Водещ: Възможно ли е замърсяването да е и… да има някаква друга причина? Сега, не знам дали сте го чували, но хората в Перник и в Гълъбово имат една такава фраза: ние виждаме това, което дишаме, и то от години е така.

Нено Димов: По принцип замърсяването на въздуха не е от един-единствен източник. Като цяло в страната основното замърсяване на въздуха е битовото отопление и транспорта, като в местата, в които имаме топлоцентрали и битовото отопление е по-чисто, отколкото там където нямат. Това не означава, че топлоцентралите не трябва да бъдат непрекъснато подобрявани и затова ние изискваме сероочистки…… има изисквания към централите, за да могат да работят.

Водещ: Те спазват ли се? Защото пак и това е въпросът, хората на място май избират между това да има топла вода и за да работи ТЕЦ-а и да дишат чист въздух, или пък да имат работни места и за да работи ТЕЦ-а, или да дишат чист въздух – това е невъзможен избор.

Нено Димов: Не, това въобще не подле… Аз въобще не мисля, че това, че това е избор и от тази гледна точка всъщност това, което направихме в Перник, където пряко останаха тази една седмица без топла вода, е максимално бързо. Ние дадохме много кратки срокове на ТЕЦ Перник да може да изнесе нерегламентираното гориво, за да може да пуснем максимално бързо топлата вода на хората. Първите няколко дни, в интерес на истината, след като се пусна ТЕЦ-а имаше нощна проверка от районната инспекция, ние така бяхме организирали, че да проверяваме и нощем какво гориво влиза, за да може да пуснем по-рано ТЕЦ-а и да сме сигурни, че няма да имаме някакви остатъчни горива, които евентуално да се изгорят, така че направихме всичко възможно този избор да не стои пред хората. НО като цяло проблемът с въздуха е много сериозен проблем в европейски мащаб, че ако щете и в световен мащаб – няма лесно решение, ако имаше лесно решение, нямаше примерно 18 мисля че от всичките страни членки, да бъдат в някаква фаза на съдебна процедура за чистотата на въздуха.

Водещ: Ние също.

Нено Димов: Ние също, да. Пак казвам, това е процес. От 2017 година, понеже ми зададохте въпроса за горенето, от 2017 година действа задължителен списък с най-добри налични техники, които трябва да се използват от топлоцентралите, в които изгарят горива от отпадъци. Тоест, всяко комплексно разрешително, което оттук-нататък се дава задължително трябва да има тези най-добри налични техники. Това е най-доброто, което науката в Европейския съюз е стигнала и вие не може да започнете да изгаряте, ако не приложите тези най-добри техники. Те до 17-та година не бяха задължителни, сега вече са задължителни.

Водещ: Казахте, че страната ни подлежи на санкции, какви? Ще бъдем ли пак глобени за, за чистотата на въздуха от европейска комисия и европейски институции?

Нено Димов: Само да кажа, че „пак" не е точно, защото ние не сме глобявани до момента. От момента, в който България получи осъдителното решение ние сме в много пряк контакт с Европейската комисия по мерките и сроковете, в които се приемат, защото на всеки е известно, че няма как за една вечер да се реши проблемът. На практика по този повод ще имам и други ден отново среща с комисаря Вела, който за съжаление, много добре работихме с него, вече напуска комисията. А това, което ние още 17-та година направихме един график, който България спазва, със сроковете, в които трябва да се минат документално, тоест, законодателни наредби и прочее мерки, които да се предприемат. Само ще подчертая, че когато станах министър, заварих в оперативната програма около 115 милиона лева, определени за чистотата на въздуха, в момента вече съм извоювал там да има над 700 милиона лева, от държавния бюджет за следващите 3 години има още 100 милиона лева. Тоест, много сме повишили инвестицията в тази посока, имаме вече приета от министерски съвет програма, която се изпълнява и за последните 2 години 9 града, които бяха в наказателната процедура вече покриват нормите. На практика целият Североизточен район: Бургас, Добрич покри… извинете, Варна, Добрич, покриват нормите. Споменах Бургас, , София – благодарение на мерките на местните и националната власт, имат устойчив тренд, устойчиво движение на намаляване на замърсяването през годините. Така че мерките са ясни и аз не мисля, че ние ще стигнем до санкция, по-скоро ние вървим в посока – решаване на тези мерки. Разбира се, не навсякъде, има градове, в които… като Видин, като Горна Оряховица, които в момента са лишени и от финансов ресурс, и именно затова сега последно през месец ноември или декември ще обявим още едни около 100 милиона лева точно за градове, които не можаха да кандидатстват първия път, да имат също достъп до ресурс за решаване на тези проблеми.

Водещ: А докъде стигна готвената наредба за твърдите горива за битово отопление?

Нено Димов: Тя беше на задължителния достъп до заинтересованите – 30-дневният, който е – той приключи преди около 2 седмици, имахме много-много становища, различни и на бизнеса, и на граждани, и на неправителствени организации. Направихме една среща с всички заинтересовани страни, в момента сме в процес на оформяне на окончателния вариант, който ще бъде изпратен в Брюксел, а там вероятно ще мине на нотификация около 2 месеца, след което ако и те одобрят този вариант, който сме дали, ще бъде приета, тоест ще бъде предложена на министерски съвет за приемане.

Водещ: Кажете ни най-важното в нея, какво ще бъде новото?

Нено Димов: Най-важното в нея е, че се въвеждат ограничения за съдържанието на сяра и пепел в твърдите горива. Това оз… До момента такива нямаше. Това означава, че вече на пазара за битово отопление – искам дълбоко да подчертая, че става дума за битово отопление – ще могат да се пускат на пазара само въглища – твърдо гориво, което отговаря на тези – по-ниско съдържание на сяра и по-ниско съдържание на пепел. Тука искам да успокоя хората, които се притесняват, че те ще бъдат по-скъпи, да, те са по-скъпи на обем, на тон, но проучването, което имаме на световна банка, де факто те се оказват същите или дори по-евтини на калория, която дават, защото те са много по-калорични. Аз имам възможност във вашето студио да покажа таблицата, съжалявам, че днеска не я взех, да видите, ако горите при сегашните условия, със сегашните отоплителни уреди, които имате – висококалорично и нискокалорично въглища какъв е ефекта като калория. Но успоредно с това ние сме осигурили с тези 110 милиона, за които говорих в началото, на 6 общини за подмяна и на отоплителни уреди, а там вече ефективността става много по-голяма и хората ще се чувстват по-топло, и цената пада, и въздухът става по-чист.

Водещ: Но тази наредба ще бъде ли готова за началото на зимата сега, или… няма как да стане?

Нено Димов: Не, не, за тази зима няма как , защото де факто още лятото хората се запасяват. Тя вероятно ще бъде… може би зимата на следващата година приета и респективно ще влезе от следващия отоплителен сезон. Ние просто следваме… тя е много чувствителна и затова ние направихме дълго обществено обсъждане, дълга подготовка, след това всички заинтересовани, защото сама разбирате, има различни гледни точки, ние трябваше да намерим онзи компромис,, който да е добър и за бизнеса, и за гражданите, и за околната среда, е респективно в момента да получи и нотификация от Европейската комисия.

Водещ: Да, но така или иначе, зимният отоплителен сезон вече чука на вратата, а пък зимата ставаме свидетели на наистина по-голямо замърсяване на въздуха, именно заради отоплението. Някакви мерки за този сезон могат ли да бъдат предприети?

Нено Димов: Мерките вече бяха предприети, например в част от общините, каквато е и Столична община, започна процедурата, имаше и първите семейства, които кандидатстваха за тези отоплителни уреди – мисля че още края на пролетта столичният кмет обяви края на първия етап на тази мярка. Тук основният проблем и нещо, което трябва да бъде решено след изборите, защото в рамките на кампанията е трудно – как кметовете да получат повече правомощия да могат да се справят с нерегламентирани горива, които има в градовете. Едно нещо, което още от миналата зима влезе като закон, като изменение в закона, е тези пунктове за събиране на потенциални нерегламентирани горива да бъдат извадени извън градовете, да не бъдат в територията на града. Примерно говорим за дограма, която е боядисана, самото дърво не е проблем, но боята е проблем по него и за да не можете да го вземете лесно, да го горите нерегламентирано в дома си, просто беше разпоредено да бъдат изведени извън градовете, което, естествено, в началото на сезона трябва да бъде проверено.

Водещ: Като казахте нерегламентирани, нека да кажем на нашия… финал на нашия разговор, за нерегламентираните сметища. Вчера стана един инцидент на едно такова сметище в Сливен, докога ще говорим за такива сметища?

Нено Димов: Ние ще говорим за такива сметища до момента, до който хората нямат ясното съзнание, че трябва да изхвърлят отпадъците си там, където е регламентирано, въпреки че това ще им коства средства, защото…

Водещ: И докато няма контрол за това.

Нено Димов: Вие не може да контролирате територията на цялата страна. На първо място идва съзнанието и трябва да ни е ясно, че когато ние правим подобно действие за него плащат други, понякога плащат много скъпо. На второ място идва контролът, на трето място идва почистването, което естествено, е работа на местната власт, но за да не влизам в този период, конкретно да посочвам места – ние сме проверявали нерегламентирани сметища, предписвали сме на кмета да ги почисти, той ги е почиствал – проверявали сме, че са почистени и няколко месеца по-късно те отново са се явявали. Тоест, тука на първо място е да не се създават. А трябва да сме наясно, че това струва скъпо на всички останали и трябва да имаме това съзнание. Е, това може би е най-трудният, но най-устойчив път към създаването на благоприятна среда, околна среда за живеене.

Водещ: На финала на нашия разговор, искам да ви попитам, министър Димов, вие вчера гледахте ли предаването „Референдум"?

Нено Димов: Гледах го, да.

Водещ: И как ще коментирате поведението на български политик в ефира на обществена телевизия?

Нено Димов: Независимо дали обществена, или необществена телевизия, за мене това е неприемливо поведение и аз мисля, че един дебат, който е изключително важен, защото местните избори са може би едни от най-важните избори за хората, които пряко зависят от местната власт. Трябваше да получат възможност да чуят борбата на идеите, борбата на това, което ще се случва следващите 4 години в техният град, а… как да кажа… този тип политика може би все по-малко ще намира плод… почва в световен мащаб , ние също трябва да вървим към посоката на това – когато сме политици, да бъдем отговорни, снощното поведение, меко казано, беше безотговорно.

Водещ: Благодаря ви за това интервю!