Разговор с Нено Димов, министър на околната среда и водите, в предаването "Плюс - Минус" по Нова телевизия

22 ноември 2018 | 20:32

Водещ: Министърът на околната среда и водите Нено Димов вече е тук при нас. Добре дошли.

Нено Димов: Добре заварили.

Водещ: Темата на деня може да се определи като отпадналото вето, или по-скоро това, че то не пребъде, на господин президента, по отношение данъка за старите автомобили, един еко проблем, едно еко решение, което бе предложено от кметовете, с което предполагам и вие сте съгласен, срещу което господин президента имаше несъгласие.

Нено Димов: Всъщност двата основни източника на замърсяване на въздуха това са битовото отопление и автомобилния транспорт и за да може да бъде подобрена ситуацията в българските градове с качествен въздух трябва да се взимат паралелно мерки и в двете посоки. Така е, вкарването на екологична компонента във формирането на данъка е стъпка в тази посока и като цяло според мен трябва да си даваме сметка, че много отговорни и компетентни институции като Световна здравна организация, като европейски комисии и прочие, показват колко много хора страдат и умират от лошото качество на въздуха...

Водещ: Но виждаме, че президентът Радев подкрепен и от опозицията споделят, или по-скоро насочват казуса към социалния ефект, едва ли не много хора потребители, които ползват стари автомобили ще бъдат ощетени с по-висок данък?

Нено Димов: Всъщност противопоставянето на социалното и здравословното според мен е недопустимо, защото здравето на хората в края на краищата и животът им е нещо, което не може да бъде оценено или поне трудно би могло да бъде оценено. Така че, от тази гледна точка посоката, в която се тръгва е с много премерени стъпки, имайки предвид, че за най-старите автомобили тези 20 или 30 процента говорят за порядъка от десетина лева, което нищо не е на този момент. Тука говорим по-скоро за обръщане начина на мислене, което е процес, което не може да се случи в рамките на приемането на един закон и една промяна, каквато е в момента, това е дълъг процес. Но при всички положения ние трябва да си даваме сметка, че чистият въздух е инвестиция, здравето инвестиция. Всяка инвестиция има обратната страна на монетата, естествено е, че от едната страна стои някакъв вид промяна, ако нямаше промяна и от другата страна не можеше да се очаква промяна.

Водещ: Добре обаче, ако нямаш възможни средства да закупиш по-нов автомобил, де факто само някакъв доста по-висок данък би те накарал да не го ползваш толкова много, ако се търси някакво такова ограничение на ползването, или...

Нено Димов: Пак казвам, за мен тук първата стъпка е да е ясно и всеки да вижда в това, че има екологична компонента, тоест да си даваме сметка, че вече по този начин ще бъде оценявано. Как ще се развива в бъдеще според мен това ще е пряко свързано с успехите и респективно липсата на такива при подобряването качеството на въздуха.

Водещ: Тоест, може...

Нено Димов: Но понеже, извинявайте само, но понеже казахте, че много хора не биха могли да си купят по-нова кола, тука е въпрос и на манталитет. Дали да купя кола, не искам да казвам фирми, но да кажем кола, която е на повече години и е по-маркова, или кола, която да е на по-малко години, не толкова маркова а пък респективно с мощността. Така че, има достатъчно много възможности да се играе в начина, по който си избирате превозните средства.

Водещ: Може ли да очакваме повишаване на данъка в бъдеще още повече, именно с оглед да има по-сериозен ефект в това потребителите наистина да преценяват и на база подобна тежест своя избор?

Нено Димов: Много е рано да се каже, защото на практика и в тази посока и в посока за битовото отопление са в процес редица мерки, които първо трябва да оценим какъв ефект дават. И тези, които дават положителен ефект да бъдат засилени, тези, които не дават положителен ефект респективно да бъдат преоценени. Така че, на този етап е твърде рано да се говори. Пак ще повторя, основната цел, основната посока, в която са насочени усилията е към битовото отопление, което е над 60 процента, хайде със сигурност над 50 процента от замърсяването на въздуха в големите градове. Така че, това е основната посока, когато говорим за чист въздух.

Водещ: Битовото отопление, но също така и дейността на предприятията, протести в Русе имаше заради дейността на едно предприятие, касаещо замърсяване на въздуха. Успокоиха ли се нещата, какви мерки предприехте вие, за да са спокойни хората, че е дишат чист въздух, особено сега през зимата?

Нено Димов: Значи, две неща. Първо, конкретно за Русе и второ, общо за страната ни, индустрията дава между 3 и 5 процента замърсяването на въздуха, като цяло тя почти не влияе....

Водещ: Само 3 и 5 процента...

Нено Димов: Между 3 и 5 процента, това е по изследването на Световна банка, но това не означава, че няма определени градове, както е случаят с Русе между другото, в които има по-сериозно влияние. Дотолкова, доколкото там става дума основно за миризми от предприятието, за което говорим. Това е много трудно да се идентифицира, и нещо повече ,това не е обект на замърсяване, ако въобще ако може да се говори, че миризмата...то не е класифицирано като замърсяване. Ние намерихме след дълго проучване апаратура, която потенциално може да мери миризми, тя в момента е монтирана в Русе, през септември месец я монтирахме, като последно пробите, които взехме от две предприятия със силни съмнения са изпратени в Холандия за анализ, а пробите при сигнали, това са за фоновите...а пробите от тази при сигнал от тази апаратура ще бъдат изпратени в Италия за анализ.

Водещ: Кога се очаква да получим резултатите и съответно какви мерки могат да се вземат, ако резултатите показват, че има подобно замърсяване не, но промяна на въздуха и мирис, който е неприятен за гражданите на Русе?

Нено Димов: Миризмата е неприятна, така че това естествено води до дискомфорт и трябва да бъде много сериозно отчетена. Пак казвам, не знам тука колко време ще сработи, защото е изключително трудно, миризмата е много индивидуално нещо. Между другото, ще ви кажа че тази апаратура, която сме сложили, по два начина се...в два меха се взима, единият се мирише от хора в Италия, които са обучени за това, другото минава през химичен анализ и след това се сравняват, за да се види действително ли миризми има, какви има и прочие. А това, което сме взели от самите предприетия, то е в холандски лаборатории и очаквам може би в рамките на месеци резултатите да бъдат върнати.

Водещ: Министър Димов, коментирахме за това, че битовото отопление е може би едно от най-основните замърсители. Преди да преминем към него и да кажем какво предстои за българите, защото то пак е в някакъв смисъл функция на това те дали имат възможност да се отопляват по друг начин, да кажем за тази ваша идея промотирана на европейско равнище, има предвид Европейска комисия, идеята за това държави като Германия да не изнасят своите остаряващи автомобили. Как се развива тази идея?

Нено Димов: Тука не става дума да не ги изнасят, а всъщност тука трябва производителят да поеме своята отговорност, не може отговорността да бъде прехвърляна на хората в Централна и Източна Европа и неслучайно тази моя идея беше подкрепена от още осем държави, някои станаха съвносители, други подкрепиха на място. Идеята е, че когато една кола не отговаря по стандартите на Германия самият производител, нещо, което между другото немското правителство възлага за немските градове, самият производител трябва да направи необходимите промени в тази кола, така че тя да бъде вече годна и тогава разбира се би могла да бъде изнесена. След като германското правителство ще иска това за своите немски градове, съвсем естествено това нещо да бъда поискано, не зная вероятно идеите са се развивали паралелно. Ние възложихме на последния съвет на министрите по околна среда на ЕК да започне да работи по тази тема. Комисарят определено заяви, че това вероятно ще се случи през 2020 година, имайки може би предвид, че 2019 година изборите. Не се очаква подобно нещо да може да бъде развито от комисията, която все още е няколко месеца.

Водещ: Какви ще са ефектите върху българския потребител, ще бъде ли ударен той по линия именно на това, че малко или много България се нарича „бунището на Европа”, защото изкупува доста старите автомобили.

Водещ: Но пък някои от тези стари автомобили дори са по-нови спрямо нашите тука, това също е интересно.

Водещ: Всъщност цената също е важна, няма как.

Нено Димов: При всички положения това е начин, по който производителят да поеме част от отговорността, а не тя изцяло да бъде прехвърлена на българите, на румънците, на поляците и прочие, така че, това е защита и поемане на отговорност и от Западна Европа. Нещо повече, ние говорихме за двойния стандарт на храните, но двойния стандарт при колите по същия начин трябва да бъде преустановен. Не може, по-старата кола не само повече замърсява въздуха, но тя по-бързо става отпадък, а този отпадък също има ефект върху околната среда.

Водещ: Въпросът е може би как да се вдигнат по-скоро не данъците, а доходите и затова тук може би логично прави тази грешка с вдигане на данъците ли, с оглед на старите автомобили- някои задават този въпрос, пак се връщаме от самота начало – въпросът за икономическия растеж. Откъде да станем по-богати, та да си купуваме по-нови автомобили, така че да не замърсяваме и да не се отопляваме с въглища? Ако трябва по-голям анализ, който искаме от вас, но как го виждате да се излезе от затворения цикъл?

Нено Димов: Всъщност, винаги съм твърдял, че когато хората са по-заможни, когато хората имат повече възможности, те са много по-екологомислещи и от тази гледна точка единственият начин за устойчиво опазване на околната среда е хората да станат по-богати, просто няма друг начин, това е устойчивият начин. От тази гледна точка е ясно, че балансът между икономическото развитие и опазването на околната среда трябва да бъде търсен, а той в много случаи е нарушен и той е нарушен не в полза на икономическото развитие. Вие, може би бяхте свидетели преди няколко месеца стана ясно едно проучване на Института за пазарна икономика, в което се видя, че от едни десет избрани не най-големи проекта България губи по 1 милион лева на ден за последните 11 години. Ето ви типичен начин, по който се е спряло икономическото развитие в някаква сфера, в някакъв прираст, защото, ако това го сметнете за този период ще се получи доста съществена цифра. А да не говорим, пак казвам, че това са един десет проекта, голяма медия преди време направи разследване върху 70 големи инфраструктурни инвестиционни проекта. Тоест, има много сериозно разминаване и там трябва да намерим политическа воля и усилие, нещо, което смятам, че правя от първия ден като министър.

Водещ: Тъй като сме на финала, говорим за въздух, важно е да поговорим и за водата. Подготвят се промени в Закона за водите, какво представляват те, в каква насока ще са?

Нено Димов: Всъщност той е на много ранен етап и вчера направихме първа стъпка, като събрахме Съвета на учените към министъра на околната среда. Това пак казвам е първа стъпка, но като цяло водата е изключително важен ресурс, която се използва не само за питейно битови нужди, а и, за където се сетите – и за икономика, и за земеделие. Няма сфера, в която да не е важна, и от тази гледна точка правилното използване на този ресурс и правилното опазване на този ресурс е изключително важно. Бяха направени няколко текста, които смятахме, че могат да решат нещата, но проблемът е много по-голям, затова започваме поредица от консултации, която стартира вчера и която ще се развива в бъдеще за всички заинтересовани...

Водещ: Тоест, в процес са обмисляне...

Нено Димов: В процес на много ранен етап...

Водещ: Финално, буквално блиц, може ли да успокоим българските граждани, че зимата те ще дишат по-чист въздух и ще пият по-чиста вода, да кажем от предходната, с мерките, които взимате?

Нено Димов: Като цяло постепенно има градове, които покриват изискванията по законодателството. Ако всичко се развива нормално Варна ще бъде поредния град тази година, за 2018-та говоря, която ще е спазила нормите, няма да има превишение повече от това, което е по закон...

Водещ: И няма да ни хокат европейските ни партньори...

Нено Димов: ...така че, тя ще е седмия пореден град, който излиза, но все още има много какво да се работи.

Водещ: Благодарим на Нено Димов в нашето предаване.