Разговор с нинистъра на околната среда и водите Асен Личев в предаването "Седмицата" по Дарик радио

22 май 2021 | 12:16

 

Водещ Константин Вълков: „Седмицата на Дарик радио“ на живо по „Дарик“, може да ни гледате и във Фейсбук, министърът на околната среда и водите Асен Личев.

Министър Асен Личев: Добър ден.

Водещ: Какво трябва да се случи в България, за да спрат ежеседмичните новини от типа на „парцел за спорт“ става „парцел за застрояване“ по морето, „парцел на първа линия“ става „място за нова къща“?
 
Асен Личев: Много просто, трябва да се разгради технологията за разграждане на държавността. Това трябва да се случи, което в момента би трябвало да направи или да стартира служебното правителство. Защото освен че основната му цел е да подготви изборите на 11 юли е да стартира възстановяването на държавността, което означава, че трябва да убие технологията за убиване на държавността.

Водещ: Тъй като може би е сложно за тези, които ни слушат, да си представят как се разбива държавността повсеместно, да вземем за пример вашето министерство…Министерство за околната среда и водите…

Асен Личев: Много ви благодаря. Точно върху него ще кажа на вашите слушатели, ще обясня каква е технологията за убиване на държавността чрез убиване на едно ведомство. Започваме от далечните, преди две години. Първо отиваш и арестуваш министъра на околната среда и водите, държиш го не знам си колко време в затвора, после в друг режим, не го съдиш. Малко след това отиваш и арестуваш зам.-министър на околната среда и водите… Всичко това се /…/ седиш, той седи, не го съдиш…досега двете производства не са завършени. Аз съм привърженик на принципа – виновен след осъждане. Аз нищо не мога да кажа, може да има някакви елементи на престъпление, но това го доказва съда. След това, когато това го правиш, ти си слагаш друг министър, който вече се страхува, защото той става подчинен на премиера. Той се избира нови зам.-министри, но си ги избира от ниско летящите калинки, държавни служители по високите етажи, които са били в МОСВ. Взимаш си две калинки и ги правиш зам.-министърки. Единият остава от предишния кабинет, или и него го сменя. През това време всичко, което е като основни политики на министерството изостава, те не се занимават с него и настъпва ключовата 2021 година, когато вече , имайки предвид политическото положение през 2020 година и наближаващите редовни избори е абсолютно ясно, че ще дойде служебно правителство. И основната цел на служебното правителство е да се предаде едно убито министерство. Какво е направено през това време, докато министър-председателя кара джипка и раздава пари през прозореца, а Ревизорът, който е министър на околната среда и водите и който разчитах, че поне в това му качество ще може да упражни строг контрол върху разходване на средствата правят две неща, които…нека да чуе публиката и как да не ги оцени като почит престъпление срещу държавността. Премиерът на 22 април уволнява двете заместник-министърки, които бяха калинки и ги е издигнало, 22 април, значи остават още двадесет дни докато навлезе новото правителство. На практика той остава Министерството на околната среда и водите без политическо ръководство. През това време Ревизорът вместо да възрази той го кани да откриват един център, който съдържа 50 телевизора, които непрекъснато светят, дават най-различни картинки със съмнителна функционалност. А през това време никой от тях не е усетил, че бюджетът на министерството, който е 64 милиона годишно, или умишлено, не че не е усетил, вече е с 10 милиона дефицит. Бюджета на ПУДООС, който е 74 милиона годишно, и който е основният финансов инструмент за политиките е с 24 милиона лева дефицит. На практика Ревизоро, който на практика в това поне е специалист ми остава на мен едно министерство с изтръскан абсолютна торба, пари вътре няма и един лев. Нещо повече, когато премиерът уволнява двете зам.-министърки, калинки, ги възстановява на държавна длъжност в моето министерство вече, и ми ги оставя като даденост…

Водещ: Този дефицит какво застрашава, да обясним на хората? Какво спира?

Асен Личев: Ще ви обясня, този дефицит на практика ми прерязва ръцете да финансирам всякакви политики по околна среда, дори неща, които исках да направя веднага. Например, да организирам почистване на язовирите, реките и замърсените като тези терени… А между другото това е землището на град Банкя…., ето тези терени, оказа се… Възложих го на директорката на ПУДООС и тя ми каза – „Господин Личев, аз нямам пари?“

Водещ: Ако имате сключен договор с мен за нещо ще ми платите ли, като има дефицит? Няма как да платите…

Асен Личев: Това е друг въпрос. Всички сключени договори, а един особено е предотвратен от един доблестен мъж в Изпълнителната агенция по околна среда и той е за 80 милиона лева. Представете си, ако и той беше сключен преди аз да заема ръководното си място, тогава ние щяхме да сме със 114 милиона назад. Тези договори, които са сключени в момента те не влизат вече в бюджета, на тях няма как да може да се плати. Нови договори не могат да се сключват. Ще бъде направена преценка по някакъв начин кои са приоритетни и какво може да се направи. Но, други приходи по никакъв начин не могат да се формират към бюджета на министерството и бюджета на ПУДООС, защото няма Народно събрание и няма кой да актуализира бюджета на държавата в рамките на които са тези два бюджета.

Водещ: С вързани ръце сте. Само да се върна на първия въпрос, относно незаконните строежи, преди да преминем към останалите. Възможно ли е решение за временна забрана от служебното правителство за строежи и промяна на предназначение за земи в зони А и Б по черноморското крайбрежие, което е болната обществена тема, една от болните обществени теми?

Асен Личев: Аз съм абсолютно сигурен, макар че още не съм събрал доказателства, защото все пак не пропускайте, че аз съм едва шести ден министър. Каквото можах направих и го казах вчера, продължавам да работя. Възложили сме с колегите проверка на „Басейнова дирекция – Черноморска“ и на РИОС Варна и РИОС Бургас да ни дадат цялата документация, в която са били по един или друг начин вмъкнати в документите, които са довели до незаконното строителство на Черноморието. Вчера имах среща с неправителствените организации, защото както знаете аз отворих министерството и всеки петък в 14 часа ще имаме среща с енджиотата и те включително поставиха много конкретни – „Корал“, едно дере…му забравих името, то е известно но аз съм по-стар човек и ги забравям тези неща, за което аз по най-бърз начин ще издам заповеди за защитени територии или каквото е необходимо, ако са готови. Но въпросът, който ми задавате е от компетентността на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Много се съмнявам дали законово това е възможно, защото законите са направени, за да обслужват държавата мафия досега. По този повод аз съм възложил на всичките мои звена, да направят един преглед на цялото законодателство и където има разпоредби, които противоречат на принципите за оказване на околна среда и води, или са лобистки, да ги подготвим като поправки в съответните закони. Да минат по процедурата и да ги внесем в канцеларията на народното събрание, то работи. А като дойде следващото тъкмо ще може бързо да го прецените какви цели има.

Водещ: Една сума се появи, дневна сума, дневна глоба в размер от 3156 евро свързана с чистотата на въздуха. Бихте ли разяснили повече. Това е част, една от 80-те наказателни процедури, които имаме от Европейската комисия…?

Асен Личев: Тука ще отговоря, имам два аспекта. Едното е отразяването на вчерашната новина, която аз изнесох, че е банкрутирало министерството, да речем от БНТ. В БНТ въобще няма и дума, че министерството е банкрутирало, видимо, че имат някакви причини, които аз не мога да разбера, има само новина, че всеки ден България ще плаща 3820 и колко евро, за наказателни процедури по въздуха. Вчера новата заместник-министърка Емилия Тончева, както и съветничката ми по Изпълнителната агенция по околна среда , много подробно обясниха, че има 18 такива по-дребни. Обясниха, че тази тежест ще бъде разпределена между общините, но мен това въобще не ми харесва. Защото това заварих в министерството с две ясни наказателни процедури. Едната е наказателна процедура за това, че не сме закрили депа до сега и рекултивирали с неопасни отпадъци, а другата е точно по повод на защитените територии. Не са предприети действия тези процедури да бъдат довършени така в ЕК, че да отпаднат. Затова за мен стои тази спешност веднага. Въпросът с въздуха е много сложен, при мен беше миналата седмица кметът на Русе и неговият проблем е свързан вече не с трансгранично замърсяване от въздуха, а със замърсяване от източник , който е на територията на България. Аз обещах, че до 4 юни ще му дадем точка, за да си постави лаборатория и че ще направим една абсолютно вече, щото ви казах в началото – на мен никой не ми диктува, независимо проверка на комплексните разрешителни за това какво измъчва русенци с неприятни миризми.

Водещ: Като казахте за един от неизпълнените ангажименти на държавата по наказателната процедура свързана с рекултивация на деривата за неопасни отпадъци. Тук въпросът на обществеността, например актуалното състояние на ТЕЦ „Бобов дол“, където се държат нерегламентирано и изгарят отпадъци, всеки който минава и вижда това. Само за миналата година първия месец са изгорени 900 тона отпадъци. Хората питат – как така не може веднъж завинаги да се забрани вноса на отпадъци? Това законодателна процедура ли е необходима или вие може да го направите?

Асен Личев: Веднага ви отговарям. Първото нещо, което исках да направя, за да ме запомнят моите съграждани в България е полезно и си мислех, че е много просто – да забраня вноса на отпадъци за изгаряне. Първото просто, защото колкото и да са добри технологиите, които се използват при всяко положение се отделят някакви вредни емисии. Оказа се, че всичкото това…първоначално ми обясниха, че зависи от регламент на ЕС, но след това аз се убедих, че не е така. Всичкото това е въпрос на издаване на условия в комплексните разрешителни. И разрешаване в комплексното разрешително, което издава нашата система да им дава право да изгарят такива отпадъци. Въпрос е и на актуализация и преглед на комплексните разрешителни. За съжаление аз понеже в законодателството не е забранен вноса и регламентът на ЕС не забранява вноса, са издадени вече комплексни разрешителни, които аз не мога да отменя.

Водещ: Тоест, трябва да има промяна в законодателството.

Асен Личев: В законодателството трябва да има промяна. И аз това ще го направя като предложение в контекста, на това, което ви отговорих. Но, понеже няма какво да направя, поне гражданите ако отворят сайта на министерството ще видят, че вече има едно бутонче „отпадъци“. Като го натиснат ще видят днеска какви количества отпадъци са внесени по различни видове, включително и за изгаряне. Това е първото, което мога да направя, мисля че това е много повече…
 
Водещ: Още нещо, което вади очите на хората, това е изкупуването на частни имоти. Вярно ли е, че за последните двадесет години, в нашите представи държавата би следвало да изкупува важни частни имоти, едва ли не да ги вкара в екологичната мрежа НАТУРА-2000. Една държава би трябвало така да действа. Но, през последните двадесет години в България тече обратното, частници изкупуват милиони декари и гори. Има ли обществен контрол на това, какво става с ловните концесии, на кого принадлежат, кой се възползва от тях?

Асен Личев: Вие ми задавате въпроси, които не са от моята компетентност. Това преди всичко е от компетентността на Министерство на земеделието и горите, но аз като гражданин ще ви отговоря. Ако отворите пак сайта на министерството ще видите какъв е моят девиз и принципа от който се ръководя, че околната среда и водите не са обикновени търговски стоки, а са по-скоро наследство, което трябва да бъде опазвано, съхранявано и защитавано. От тази гледна точка всякаква търговия с елементи на околната среда и водите и биологичното разнообразие абсолютно против нея съм. Вие ми описахте един процес, в който става търговия. Едно от големите пречки, доколкото вчера разбрах от срещата с правителствените организации е това, че не могат да се изкупят такива частни имоти, за да бъдат включени в защитени територии, за да може да се опази биологичното разнообразие, за да може да не се презастроява Черно море. Досега такъв механизъм няма, мъчи се нашият екип, който е на пет-шест дни, да търси източник за такова финансиране. Едно от предложенията на ендждиотата е да включва в следващия период на ОПОС /Оперативна програма по Околна среда/ такава рубрика – Изкупуване на земи за включване…. Аз считам, че тези разходи са от най-добрите за запазване, да бъдат дадени за опазване на околната среда, най-евтините. Защото те имат изключително дълготраен ефект.

Водещ: Какво мислите за идеята…Вчера четох Марио Драги смята да направи „зелено“ супер министерство, защото очевидно съгласно правилата на ЕС, 37 процента от парите за възстановяване ще бъдат преназначени за преход към нисковъглеродна икономика. Как си представяте след тези два месеца, какво ще се случи според вас с повереното ви министерство?

Асен Личев: Бих казал, че преднамерено ми задавате лесни въпроси. Основният недостатък при разработването на Плана за възстановяване и устойчивост е, че България въобще не е стартирала дори процеса за внедряване на кръговата икономика в Околната среда и водите. Съществува регламент, който казва на страните-членки какви критерии и в какви позиции могат да изпълнят условията за кръгова икономика, за им бъдат отпускани средства за „зелени инвестиции“. Така че, колегата или кой казва, че прави зелено министерство е едно на ръка, но за мен първата грижа… Апропо, сега реди да дойда на интервюто имах една неофициална среща, която беше политическа с вашия собственик, който за мен се оказа, че е фактор в една стопанска камара…

Водещ: Да, Българска стопанска камара.

Асен Личев: Казаха, че те това са го регистрирали като основен недостатък въобще на държавата, че е изостанала много при внедряването на кръговата икономика и ние започваме първо с нея съвместно да стартираме точно това. Аз затова имах предвид, че всичките задачи, които са формулирани от предишното правителство нито една не отговаря на тези условия. Те са копи пейс на оперативни програми, на други програми, на неща, които въобще нямат елементи на План за възстановяване и развитие. Защото според мен този план трябва да носи принадена стойност всеки лев изхарчен и увеличаване на брутния вътрешен продукт и стандарта на българското население.

Водещ: Какви корупционни бомби вие откривате в този план?

Асен Личев: Например видях, че нашето министерство пак е обслужило МРРБ защото…. Вашите слушатели ще разберат какъв е бил характерът на планиране, след като видят тука, това например е пристигнало от МС….Пристигнало е от МС, когато трябва да се разработва Плана за устойчивост на предишното правителство. Обаче там…тука е сложено число, как са разпределени числата..

Водещ: 605 милиона…

Асен Личев: Пет реда да се попълнят от министерството. Разбирате ли за какъв план става въпрос. Аз, ако разбирате за какъв става, повече не мога да коментирам този план. Така че, мисля че технологията на разработване на този план достатъчно добре говори за неговото качество и аз няма да го коментирам. Исках да кажа какви две задачи е обслужило нашето министерство МРРБ. Ето, това е политика на МРРБ , вижте. Нашето министерство подготвя тази задача тука с основен бенефициент държавният ВиК холдинг…

Водещ: Да, прочетете и за тези, които ни слушат по радиото и нямат възможност да видят…

Асен Личев: „Продължаване на реформата във водния сектор и програма за изграждане, реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи между 2 и 10 хиляди еквивалент жители.“ Това са дейности, които се финансират по Оперативната програма „Околна среда“, но тази е е допустима, а и не трябва да бъде. Дайте ми още минута да кажа… Досега в политиката на държавата никъде не съществуваше формирана политика по ефективно използване на ресурсите. Това е един неотменим критерии по кръговата икономика и възможностите да вземеш средства от ЕС. Това досега не е формирано, да го преведа на български език – намаляване загубите във ВиК. Нещо повече, от 2016-та до 2019 година трендът за общите загуби е увеличавана. И вместо ние да предвидим пари и програма за намаляване на загубите, нашите експерти правят на МРРБ две задачи за 500 милиона лева, които с особен коефициент, това образование е изкуствено държавен ВиК холдинг. Аз бих склонил, ако ВиК холдингът не е бенефициент и това всичко е пренасочено към намаляване на общите загуби във ВиК системите. Защото всичките кризи от водоснабдяване произтичат преди всички от огромните загуби, защото природната вода се свършва. Важен е и моментът на пречистване на тези води, но той в случая за неравномерното разпределение на ресурсите на България и за големите климатични колебания е постепенен.

Водещ: От кога България ще плаща тази дневна глоба в размер на 3156 евро, ако не се лъжа?

Асен Личев: Досега според мен тази наказателна процедура е в очакване ние да отговорим дали ще изпълним условията, което още не е направено от министерството и не мога да ви кажа точната дата от която тя ще влезе в сила.

Водещ: Ние изпълняваме условията, то и въздухът в София е чист, примерно има станция на Копитото, няма станция на Орлов мост.

Асен Личев: Извинете, вие къде сте роден?

Водещ: В София.

Асен Личев: Къде живеете?

Водещ: В „Овча купел“.

Асен Личев: Тогава аз да ви задам един въпрос, аз съм кореняк софиянец, живея в „Красно село“…ние близко живеем …

Водещ: Ние сме съседи.

Асен Личев: Понеже бях пенсионер, преди да ме покани президентът да стана министър си живеех на виличката, в "Северозападнала" България. Аз като се върна, вече от Околовръстното шосе мен ме сблъсква една стена от друг въздух….

Водещ: Като съседи, мога ли да участвам и аз в този ВИП коридор, който има ВИП каста за служители достъп до министъра?

Асен Личев: Това беше върхът на сладоледа. Заварвам министерството с един списък, при което…Емил Димитров-Ревизоро е направил каста в държавните служители политически кабинет. От определена врата влизат само едни, които имат отделни пропуски като ВИП, а горе при министъра е затворена вратата, влизат пак само същите хора. Така че това беше веднага от първия ден отворих министерството.

Водещ: Асен Личев, министър на околната среда и водите в „Седмицата“ на „Дарик радио“.
 
Вижте акцентите и чуйте всички теми в разговора на: https://darikradio.bg/ministarat-na-okolnata-sreda-asen-lichev-v-sedmicata.html