Разписани са мерки за безопасно спиране на доменните пещи в МК „Кремиковци” АД, установи РИОСВ – София

29 февруари 2008 | 11:34


Разписани са необходимите мерки за организирано и безопасно спиране от експлоатация на доменните пещи в МК „Кремиковци” АД. Това беше установено от експерти на РИОСВ – София, след като беше изискана цялата документация, която описва мерките, чието изпълнение гарантира недопускане на екологични проблеми при спиране на доменните пещи, както и отговорните за тяхното изпълнение служители.
По искане на РИОСВ – София е представен Оперативен план за подготовка спирането на доменна пещ № 1. Документът отразява готовността на комбината за адекватно реагиране при възникване на рискова ситуация и недопускане замърсяване на околната среда.
Установено е още, че в МК „Кремиковци” АД са налице необходимите технически и технологични инструкции, при чието изпълнение следва да не се допусне аварийна ситуация и замърсяване на околната среда.

На 27.02.2008 г. експерти на МОСВ и РИОСВ-София направиха извънредна проверка в „Кремиковци” по разпореждане на министър Джевдет Чакъров заради информации по изказване на представители на синдикатите в комбината, че има опасност от спиране на доменна пещ заради липса на суровини, което създава екологични рискове.