Регистрирани са 4 превишения на серен диоксид от в Димитровград.

07 април 2022 | 12:00

Днес бяха регистрирани 4 превишения на нормите от серен диоксид от автоматичната измервателна станция в Димитровград. Отчетените стойности са: 990,4 µg/m3; 1116,62 µg/m3;  1094 µg/m3; 412,8 µg/m3. Причинител е ТЕЦ Марица 3 АД - Димитровград. От 23:33 ч. на 06.04.2022 г. ТЕЦ е започнал разпалване на Парогенератор-4 на Енергиен блок 120 МВт.

Тази сутрин от РИОСВ-Хасково е изпратено предписание до оператора да намали масовия поток на SO2, тъй като са наблюдавани неблагоприятни метеорологични условия. В момента екип от РИОСВ-Хасково е на проверка в обекта.

Населението е информирано чрез местните медии, съгласно разписана Инструкция при превишаване на алармен праг от серен диоксид. Към момента се наблюдава тенденция за спад на показателите за SO2.