Регистрирани са седем превишения на нормите за серен диоксид в атмосферния въздух в Димитровград вчера следообяд

05 февруари 2008 | 12:57


Регистрирани са седем превишения на средночасовата норма за серен диоксид в Димитровград през вчерашния ден. Автоматичната измервателна станция в града е регистрирала превишения на праговите стойности на средночасовата норма от 350 микрограма на замърсител серен диоксид в седем последователни часа от 16:00 до 22:00 часа включително. Наднормените стойности на серния диоксид са съответно между 1.01 и 1.34 пъти. Най-висока е концентрацията на замърсителя в 20:00 часа – 469,28 микрограма на кубичен метър въздух.
Причина за отчетените стойности са наслагване на емисии от топлоелектрическата централа „Марица 3” в Димитровград, пренос на емисии от енергийния комплекс „Марица – Изток” и битовия сектор. Неблагоприятните метеорологични условия – гъстата мъгла през вчерашния ден и безветрието също оказват съществено влияние върху локалното замърсяване на въздуха.
След второто превишение на стойностите на серния диоксид в атмосферния въздух регионалната екоинспекция веднага е уведомила ТЕЦ „Марица 3” за необходимостта от намаляване на количеството и качеството на използваното гориво в инсталацията за производство на електрическа енергия. От страна на оператора са взети мерки. Според експертите високите стойности на серния диоксид в късните часове на вчерашния ден се дължат и на битовото отопление с твърдо гориво. При неговото изгаряне, замърсителите като серен диоксид и финни прахови частици се натрупват в приземните слоеве и трудно се разсейват при наличието на мъгла.
Към момента системата за непрекъснат контрол на параметрите за качеството на атмосферния въздух в регионалната екоинспекция показва, че концентрациите на серния диоксид в атмосферния въздух в Димитровград са в норма.