РИОСВ – Бургас е дала предписания на община Царево и Природен парк „Странджа” във връзка със събиране на технофеновете край Варвара

19 август 2008 | 10:51


Регионалната инспекция по околна среда и водите – Бургас е изпратила спешни писма за предприемане на незабавни действия от страна на община Царево и дирекцията на Природен парк „Странджа” във връзка със събирането на технофенове в околностите на село Варвара.
Дадени са предписания за поставяне на съдове за събиране на отпадъците и своевременното им извозване, за поставяне на екотоалетни и други мерки за опазване чистотата на района.
При неизпълнение на дадените предписания община Царево и ПП „Странджа” ще бъдат санкционирани по чл. 79 от Закона за защитените територии. Предвидената по закон глоба е от 500 до 10 000 лева.
РИОСВ – Бургас ще извърши проверка утре на място.