РИОСВ – Бургас издаде заповед за спиране дейността на малката сушилня в „Кроношпан България” ЕООД

04 април 2008 | 11:17


Директорът на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите – Бургас издаде заповед за спиране на производствената дейност на малката сушилня на инсталация „ПДЧ” в „Кроношпан България” ЕООД. Допуска се работа само на голямата сушилня и то при максимално натоварване до 50 %.
Мярката е предприета във връзка с дадени от РИОСВ предписания от декември миналата година в срок до 30.03.2008 г. дружеството да преустанови разпространението на интензивно миришещи вещества извън територията на предприятието. Констатациите от извършените две проверки през месец март показват, че не е започнал монтаж на необходимото съоръжение за улавяне на миризми и прах.
Дейността на инсталацията може да се възобнови с разрешение на директора на РИОСВ – Бургас след въвеждане на съоръжението в нормален технологичен режим и в съответствие с нормативните изисквания. Заповедта е връчена на ръководството на дружеството за изпълнение и на областния управител и кмета на община Бургас за сведение и съдействие.
Наложената на „Кроношпан България” ЕООД текуща месечна санкция за миризми от юни 2004 г. в размер на 2 000 лева продължава и към настоящия момент.