РИОСВ-Бургас извърши проверка по сигнали за мъртви делфини край къмпинг Корал и местността Буджака в Созопол

03 август 2012 | 10:36

На 2 август 2012 г., след получени два сигнала за мъртъв делфин, експерти от РИОСВ-Бургас извършиха проверка, съвместно с ветеринар от Областна дирекция по безопасност на храните, служители на община Царево и Районно управление на полицията - гр. Царево.

Труповете на бозайниците са били изхвърлени на плажа на къмпинг Корал и на скали в местността Буджака в Созопол. Проверката е установила, че намереният на къмпинг Корал делфин е от вида афала, едър, с дължина 2.20 м, в силно напреднал стадий на разлагане. По тялото на делфина са установени повърхностни плитки наранявания на целостта на кожата. Заключението на експертите е, че няма видими външни следи от насилствена смърт. Намереният в Созопол делфин, вероятно афала, с размери около 1.60 м, е силно разложен, обезцветен, без никакви външни наранявания откъм видимата страна.

Броят на сигналите за мъртви делфини по Южното Черноморие се увеличава. През м. юли постъпилите в РИОСВ-Бургас сигнали са  двадесет и три, като преобладават екземпляри от вида афала. Общият брой на намерените мъртви делфини от началото на тази година до момента е петдесет и девет. През 2011 година броят на мъртвите делфини е бил двадесет и един.

РИОСВ-Бургас има задължения да констатира вида и състоянието на намерените екземпляри и да информира МОСВ. Министерството поддържа мониторинг на защитените морски бозайници с цел актуализиране на Националната мрежа за изхвърлени на брега или при уловени в рибарски мрежи делфини. В България, мрежата функционира системно от 2006 година,  поддържа се активно от Института по рибни ресурси – гр. Варна, със съвместните усилия на регионалните инспекции в Бургас и Варна, и Сдружение „Зелени Балкани“. Тя е основният механизъм за събиране на информация за изхвърлените на брега, приуловени в рибарски мрежи и/или бедстващи живи китоподобни бозайници.

В края на юни 2012 г., на среща на Черноморските страни по Споразумението за опазване на китоподобните бозайници ACCOBAMS, бяха обсъдени причините за повишения брой изхвърлени на брега мъртви китоподобни по българското крайбрежие. Чуждестранни учени, специалисти в областта на делфините, уточниха, че поради тежките климатични условия  на изминалата зима, има промяна в морските течения, която води до увеличаване на броя на изхвърлените на брега китоподобни, не само по българското черноморско крайбрежие, но и по турското, румънското и грузинското.

Всички морски бозайници у нас са защитени видове и са включени в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие, който забранява тяхното обезпокояване, преследване, улавяне, избиване, както и вземането на намерени мъртви екземпляри. Предвидените в Закона за биологичното разнообразие административни наказания за посегателство срещу делфини са от 100 до 5 000 лева за физическо лице и от 500 до 10 000 лева за юридически лица. Причинената жестокост или умишлено умъртвяване на гръбначни животни се преследва по Наказателния кодекс. Случаят е предаден по компетентност на органите на МВР. 

РИОСВ – Бургас
тел. 056 813 208