РИОСВ – Бургас предприема действия срещу изграждане на път в местността „Поляните“ до Синеморец

28 април 2022 | 17:19

РИОСВ – Бургас и Община Царево провериха сигнал на зеления телефон на Инспекцията за изграждане на път в местността Поляните в землището на Синеморец, община Царево, на територията на Природен парк „Странджа“.

Проверката установи, че на мястото е направен изкоп с дължина 200 м, дълбочина 15-30 см и ширина около 4 м. Теренът е стабилизиран частично (около 100 м), валиран с каменна фракция.

Дейността не е съгласувана с РИОСВ – Бургас и е в нарушение на разпоредбите на Закона за защитените територии. На извършителя е изпратена покана за съставяне на акт за установено административно нарушение, дадено е предписание в кратък срок да премахне насипаната каменна фракция и да възстанови терена.

През 2021 и 2022 г. на територията на община Царево Екоинспекцията е издала голям брой актове за установено административно нарушение, като 6 от които са издадени на Община Царево.

РИОСВ – Бургас апелира службите по контрола на строителството в Община Царево да спазват екологичното законодателство при съгласуване на разрешителни документи за инвестиционни дейности.