РИОСВ – Бургас ще санкционира “Черноморско злато” – гр. Поморие за замърсяване с отпадъчни води

16 октомври 2008 | 11:32


Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите – Бургас ще санкционира “Черноморско злато” - гр. Поморие за замърсяване на водоеми край околовръстния път на гр. Поморие с непречистени отпадъчни води. Експерти извършиха проверка по жалби от граждани за неприятни миризми и замърсяване в района на водоемите. Край водоемите преминава трасето на канализационния колектор, който отвежда отпадъчните води на завода към пречиствателната станция.
При проверката е извършен оглед на колектора по цялата му дължина, наблюдавано е слабо изтичане на отпадъчни води от пропуск в тръбата и е усетена миризма на джибри и гнилостни процеси. По продължение на около 100 метра по дължината на колектора са констатирани следи от отпадъчни води и джибри, а в единия от водоемите - незначително количество умряла риба и видимо замърсяване.
Взети са проби от замърсения водоем и от последната шахта на производствената площадка на „Черноморско злато” за физико-химичен анализ. Измерената в момента стойност на разтворения кислород е значително по-ниска от нормативно необходимото за категорията на водоприемника и е крайно недостатъчно. Резултатът от анализа на останалите показатели ще бъде готов след седмица.
На дружеството е съставен е акт за административно нарушение по Закона за водите заради неподдържане на канализационния колектор в техническа и експлоатационна изправност, което е довело до замърсяване.
Дадени са предписания незабавно да бъде отстранен пропуска по колектора и в едномесечен срок да бъдат почистени терените, замърсени с отпадъчни води и джибри.
През миналата година дружеството беше санкционирано заради същото нарушение. За повторно нарушение Законът за водите предвижда санкция от 1 000 до 50 000 лева.