РИОСВ – Бургас ще санкционира Природен парк „Странджа” във връзка със събирането на технофенове край Варвара

21 август 2008 | 10:48


Регионалната инспекция по околна среда и водите – Бургас ще санкционира дирекцията на Природен парк „Странджа” за неизпълнение на дадените предписания във връзка със събирането на технофенове край Варвара.
Съгласно чл. 31 от Закона за защитените територии в природните паркове се забранява „замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци” и „бивакуване и палене на огън”. За допуснатото нарушение и за неизпълнение на дадените предписания, Природен парк „Странджа” подлежи на административно-наказателна отговорност.
Извършената вчера проверка от експерти на екоинспекцията установи, че от община Царево са предприети необходимите мерки за почистване на района от формираните отпадъци.