РИОСВ – Хасково състави акт за 30 хил. лв. на ТЕЦ „Марица 3“ АД – Димитровград

05 октомври 2021 | 16:07

След извършените последни проверки на място в ТЕЦ „Марица 3“ АД – Димитровград, в периода 20-23.09.2021 г. и 01-04.10.2021 г. Регионалната инспекция по околна среда (РИОСВ) - Хасково установи, че централата работи в нормален режим, но се наблюдават единични случаи на изпускане на емисии от изпускащо устройство – Комин №2, при работа на горивната инсталация.

С това операторът не е изпълнил условие от издаденото му Комплексно разрешително, за което РИОСВ предприе административно-наказателни мерки и състави акт за извършено административно нарушение на стойност 30 000 лв.