РИОСВ - Пазарджик извърши проверка по сигнал

28 март 2020 | 18:17

Днес в 11.00 часа на телефона на директора на РИОСВ - Пазарджик е получен сигнал за превоз на опасни отпадъци от Христо Христов, журналист във вестник "Телеграф", по повод на разпространен видеоклип в социалните мрежи от Лазар Илиев.


Незабавно е проверен товарът на камион РВ 9751 ТХ и ремарке РВ 0311 ЕВ, съвместно с органите на МВР. Установи се, че камионът е собственост на "Дани Транс 2" ЕООД със седалище с. Войводиново, обл. Пловдив. По необясними причини товарът не е придружен с необходимите документи.


При проверката се установи, че камионът е натоварен в град Ихтиман и е предназначен за фирма "Политрейд 2006" ЕООД, с. Тополово, община Асеновград. По данни на изпращача "Реалити Трейд" се превозва неопасен отпадък с код 070213 (отпадък от производство на пластмаси), образуван от производството на фирма "Интегра Пластик", гр. Елин Пелин. В товара не се установиха отпадъци, различни от упоменатите. Фирмата "Политрейд 2006" ЕООД, с. Тополово има Разрешително за дейности по оползотворяване на този отпадък. Превозвачът "Дани Транс 2" ЕООД няма регистрационен документ за транспортиране на отпадъци. 

Предстоят допълнителни проверки за доизясняване на обстоятелствата по случая от РИОСВ - София и РИОСВ - Пловдив.