РИОСВ - Плевен предписа на „Монбат“ АД да изпълни ангажименти, поети с меморандум

09 август 2021 | 16:12

РИОСВ – Плевен направи предписание на „Монбат“ АД да изпълни ангажименти с меморандум между дружеството и Министерството на околната среда и водите.

В меморандума се предвижда дружеството да приеме обратно и да третира за своя сметка отпадъците, образувани от неизвестен генератор, които са били предадени на трети лица на територията на страната, но не са били екологосъобразно третирани.