РИОСВ-Пловдив сезира Районна прокуратура и РДВР-Асеновград за нарушения на екозаконодателството от страна на „Химик” АД

06 август 2008 | 11:05


РИОСВ-Пловдив сезира Районната прокуратура и РДВР-Асеновград за установени през последните четири години нарушения на екологичното законодателство от страна на „Химик” АД. Към писмото са приложени констативните протоколи от извършените проверки, издадените наказателни постановления и наложените актове. Освен за нарушения на Закона за управление на отпадъците, на изпълнителния директор на дружеството са издадени и три наказателни постановления за недопускане на държавни служители от РИОСВ за извършване на проверки на територията на завода.
Констатациите на екоекспертите са, че неизпълнението на даваните предписания от ръководството на „Химик” АД създава риск за човешкото здраве и околната среда.
Дружеството не изпълнява разпоредбите за третиране на различните по вид, произход и свойства отпадъци и не предприема мерки за несмесване на опасни с други отпадъци, както и на оползотворими с неоползотворими отпадъци, съгласно издаденото от РИОСВ разрешително. При проверките е установено още, че в „Химик” не се изпълняват условията за събиране и временно съхранение на отпадъците от дейността на завода и не са определени площадки за съхранението на тези отпадъци. За тези нарушения на дружеството са налагани имуществени санкции.
Експерти от РИОСВ направиха повторна проверка на мястото на пожара днес и установиха, че на площадката са останали около 3 тона обгорелите отпадъци. На ръководството на „Химик” АД и на община Асеновград ще бъдат дадени предписания да се извърши анализ на състава им, за да се прецени как да бъдат обезвредени.
Анализът на резултатите от започналото вчера замерване на въздуха в Асеновград от мобилната автоматична станция на Регионалната лаборатория в Пловдив показва, че няма замърсяване в резултат от пожара.