РИОСВ-Русе даде предписания на оператори в Русе за обследване на съоръженията до края на април

22 април 2024 | 11:39

РИОСВ-Русе даде предписания за оператори на инсталации да извършат обследване на съоръженията и процесите в производствата си, където е възможно организирано или неорганизирано да се отделят интензивно миришещи вещества. В срок до 30 април пет оператора, извършващи дейност в промишлените зони на Русе трябва да представят резултата от обследването, график с конкретни мерки и отговорници с цел недопускане, а при невъзможност - минимизиране разпространението на миризми, извън производствените им площадки. Три от предприятията имат издадени комплексни разрешителни (КР) - „Линамар Лайт Металс-Русе“ ЕООД, „Оргахим Резинс“ АД и „Лубрика“ ООД. В КР на тези дружества има изрично условие за неразпространение на миризми. Същите предписания следва да изпълнят и „Оргахим“ АД и „Олео протеин“ ЕООД, които нямат КР.

За „Линамар Лайт Металс-Русе“ ЕООД срокът е удължен до края на юни тази година поради представен линеен график от фирмата, която ще извърши обследването.