РИОСВ - Русе състави акт за разпространение на миризми извън производствена площадка

12 април 2024 | 17:13

Експертите на РИОСВ - Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение  на „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД  за неспазване на условие в комплексното разрешително (КР) на дружеството и допуснато разпространение на миризми извън производствената площадка. Актът е съставен в отсъствие на законовия представител, в присъствието на експерти и граждани, поканени за свидетели, като ще бъде депозиран в деловодството на дружеството.  

На 9 април, в периода от 19,47 до 23 часа, в инспекцията са постъпили 43 сигнала чрез зеления телефон, контактната форма на интернет страницата и електронната поща на РИОСВ – Русе, както и в МОСВ. Всички, подали сигналите, съобщават, че органолептично са усетили  миризмата на „изгорял бакелит“, характерна за дейността на „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД. Голяма част от сигналите са приети от кварталите  „Възраждане“, „Здравец“ и централна градска част на Русе. В същия диапазон от време миризмата е била потвърдена от експерти на РИОСВ - Русе.

При преглед на данните от пункта за собствен мониторинг, разположен на територията на „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД, е установено, че в периода между 18 и 21,30 часа са регистрирани високи стойности по показатели р-крезол и нафтален. Стойностите са над максимално еднократните концентрации за тези показатели, определени в Наредба №14/1997 за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места. Веществата са в състава на миризмата на „изгорял бакелит“, характерна за дейността на дружеството.

За неспазване на условие в КР в Закона за опазване на околната среда е предвидена имуществена санкция в размер от 10 хил. до 500 хил. лв.