РИОСВ-Шумен и Басейнова дирекция „Черноморски район“ провериха сигнал за оцветяване на река Поройна

02 септември 2021 | 12:05

След подаден сигнал от местна медия за оцветяване в червен цвят на водите на река Поройна в участъка на моста при "Кашкаваления цех" в град Шумен, вчера експерти на РИОСВ-Шумен и Басейнова дирекция „Черноморски район“ извършиха оглед на повърхностните води на река Поройна и река Енчова в отделни участъци.

В района при моста до Кашкаваления цех беше установено бледо кафяво червеникаво оцветяване на водното течение на река Поройна, но замърсяване и оцветяване по бреговете на реката не бе наблюдавано.

В участъка преди вливане на река Енчова в река Поройна при моста на Кооперативния пазар се констатира, че водите са бистри и без оцветяване.

Експертите обходиха и района на река Енчова при хипермаркет Лидл и при бетонирания водосток на ул. „Марица“ в града, където установиха участъци по бреговете на реката с кафеникаво червено оцветяване. На мястото на навлизане на река Енчова в урбанизираната територия на града в местност „Под манастира“ водите в реката и бреговата ивица са чисти и без оцветяване.

Взети са четири проби от повърхностни води по заявка на БДЧР. Първата е от мястото на подаване на сигнала – река Поройна в района на „Кашкавален цех“. Втората и третата проби са взети от водите на река Енчова – ляв приток на река Поройна – съответно в района на ул. „Марица“ и в местността „Под манастира“, където река Енчова навлиза в урбанизираната зона. Последната четвърта проба е от водите на река Поройна преди вливане на река Енчова, в района на моста до Спортната зала в града.

Резултатите от анализа на водните проби ще бъдат оповестени допълнително.