РИОСВ – София даде нови предписания на „Кремиковци” АД с цел недопускане на аварии при спиране на мощности

21 октомври 2008 | 11:20


Да бъдат предприети всички мерки за обезопасяване при поетапно спиране на съоръженията в “Кремиковци” АД с цел да не се допусне увреждане на здравето на хората и околната среда е едно от предписанията, дадени на настоящото ръководство на комбината от РИОСВ-София. Повод за това е постъпилото в РИОСВ – София от комбината предупреждение за предстоящо спиране на съоръженията поради липса на суровини и ограничаване на подаването на природен газ.
РИОСВ – София трябва да бъде уведомена своевременно за планираната дата на поетапното спиране на съоръженията и обезопасяването им, както и да бъде информирана непрекъснато за всяко предприето действие.
През юли 2008 г. столичната екоинспекция даде предписания на „Кремиковци” АД за задължително уведомяване на отговорните институции при съществуваща опасност от извънредна ситуация. Констатацията на експертите от РИОСВ – София е, че риск от екологични проблеми съществува само при рязко спиране в подаването на природен газ. Ако предприятието бъде информирано предварително за това, има период за реагиране, и за безопасното извеждане от експлоатация на съоръженията в комбината.