РИОСВ-София е в непрекъснат контакт с ръководството на МК „Кремиковци” АД във връзка с очаквано спиране на газоподаването на дружеството

11 май 2009 | 10:06


Във връзка с очакваното спиране на подаване на природен газ към МК „Кремиковци” АД, експерти на РИОСВ – София са в непрекъснат контакт с ръководството на дружеството.
По разпореждане на министър Чакъров от 7 май т. г. мобилната лаборатория към ИАОС извършва измерване на качеството на атмосферния въздух. Измерените моментни стойности на вредни вещества в атмосферния въздух в района на металургичния комбинат не превишават пределно допустимите концентрации.
РИОСВ – София ще продължава да следи ситуацията в металургичния комбинат.