РИОСВ – София осуети опит за незаконна търговия

27 март 2009 | 10:42


Експерти на РИОСВ – София, със съдействието на служители от СДВР, осуетиха опит за незаконна търговия с див екземпляр от вида горска ушата сова. /Asio otus/, след подаден в столичната екоинспекция сигнал за продажба на защитения вид. Птицата е иззета и е изпратена в спасителния център на Стара Загора.
На нарушителя е съставен акт.

Горската ушата сова е вид, защитен от Закона за биологичното разнообразие. Видът е включен и в приложенията на Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна /CITES/. Притежаването на екземпляри и търговията с тях са забранени. Съгласно екологичното законодателство паричната глоба за това нарушение е в размер от 100 до 5 000 лв.