РИОСВ – София предупреждава туристите да не посещават еко-пътеката от Меча поляна към с. Бистрица в резерват "Бистришко бранище"

06 юли 2023 | 12:04

РИОСВ – София предупреждава туристите да не посещават разрешената за преминаване еко-пътека от Меча поляна към с. Бистрица в Биосферен резерват "Бистришко бранище". Експерти на РИОСВ – София направиха обход и проверка на място и констатираха, че перилата и настилката на мостовите съоръжения в района на каменната река са изкъртени и има опасност от подхлъзване.

РИОСВ – София е създала организация за възстановяване на мостовите съоръжения. Гражданите ще бъдат своевременно уведомени при създаване на добри условия за туризъм. Информацията ще бъде публикувана на интернет и фейсбук страниците на РИОСВ –  София.