РИОСВ – София ще обжалва решението на Софийски административен съд за отмяна на издаденото разрешение за дейност с отпадъци на „Чистота Искър” ЕООД

25 април 2008 | 11:14


РИОСВ – София ще обжалва решението на Административния съд, с което се отменя даденото разрешение за дейност с отпадъци на общинската фирма „Чистота Искър” ЕООД.
През ноември 2007 година столичната екоинспекция издаде Разрешение на фирма „Чистота Искър” ЕООД да извършва дейности по временно съхраняване, предварително третиране, обезвреждане /депониране/ и транспортиране на отпадъци във ІІ и ІІІ клетки от ІІ етап на депото в кв. Суходол за срок от две години.
Разрешението беше издадено след изтичане срока на договорите за транспортиране на софийските отпадъци до депата в Карлово и Цалапица.