РИОСВ – София състави акт на кмета на община Златица за установени нерегламентирани сметища на територията на общината

17 март 2008 | 11:22


РИОСВ – София състави акт на кмета на община Златица за констатирани незаконни сметища с битови отпадъци на територията на общината.
Във връзка с постъпила жалба в столичната екоинспекция за проблеми, свързани със сметосъбирането, сметоизвозването и депонирането на битовите отпадъци от община Златица, експерти от РИОСВ – София направиха проверка на 28 февруари 2008 г., на която бяха констатирани локални замърсявания с битови отпадъци, съдържащи полиетилен, хартия, пластмасови опаковки, хартия и др.
Съгласно Закона за управление на отпадъците глобата за установеното нарушение е в размер от 1 500 лв. до 5 000 лв.