РИОСВ – София състави акт на предприятието за битумни керемиди “Изола Петров” ЕООД за замърсяване водите на р. Доло

29 август 2008 | 16:52


За замърсяване водите на р. Доло, кв. Чепинци РИОСВ – София състави акт на предприятието за битумни керемиди “Изола Петров” ЕООД.
При извършената на 08.08.2008 г. от РИОСВ – София проверка на място е установено превишение на стойностите на количеството нефтопродукти в реката.
При направен послезващ контрол на предприятието е установено, че замърсените участъци в реката са почистени. Не е констатирано изтичане на отпадъчни води в реката.
Съгласно Закона за водите глобата за такова нарушение е от 1500 лв. до 5 000 лв.