РИОСВ – София състави два акта на кметовете на общините Долна баня и Нови Искър за неизпълнение на дадени предписания съгласно Закона за управление на отпадъците

17 октомври 2008 | 11:21


РИОСВ – София състави два акта на кметовете на общините Долна баня и Нови Искър за неизпълнение на дадени предписания, свързани с управлението на отпадъците на територията на общините.
При направени проверки от експерти на РИОСВ – София в с. Доброславци, район Нови Искър, е констатиран замърсен терен с битови и строителни отпадъци. Дадени са предписания на кмета на общ. Нови Искър за почистване на незаконното сметище. При извършен последващ контрол е установено, че предписанието не е изпълнено и сметището не е закрито.
За неизпълнение на дадени от екоинспекцията предписания, свързани със Закона за управление на отпадъците, на кмета на община Долна баня също е наложена административно - наказателна мярка.