РИОСВ – София участва в среща по проект WaterLANDS за възстановяване на Драгоманското блато

02 февруари 2024 | 14:18

По повод Световния ден на влажните зони 2 февруари директорът инж. Ирена Петкова и експерти от РИОСВ – София взеха участие в заседание на надзорния съвет по проект WaterLANDS за възстановяване на Драгоманското блато. Срещата е организирана от Сдружение за дива природа „Балкани“ и в нея се включиха кметът Андрей Иванов и представители на Община Драгоман.

WaterLANDS е петгодишен проект с 32-ма партньори от 14 държави, които работят заедно за възстановяване на влажните зони на Европа. Професионалисти от сферата на науката, бизнеса и природозащитата обединяват сили с правителствата, за да вдъхнат нов живот на влажни зони на площ от 10 500 хектара в шест държави – България, Великобритания, Естония, Ирландия, Италия и Нидерландия.

Темата  на Световния ден на влажните зони тази година е „Влажните зони и благосъстоянието на човека“ и има за цел да ни напомни, че са нужни спешни действия за възстановяването тези богати на биологично разнообразие екосистеми, които са в основата на човешкото благополучие.

Освен безценен източник на вода, влажните зони изпълняват и редица други незаменими функции – обогатяване на подпочвените води, намаляване на наводненията, контрол на почвената ерозия, задържането на въглерод, хранителни вещества и замърсители.

Конвенцията за влажните зони (Рамсарската конвенция) е ратифицирана от 158 страни, като България е осмата държава, която я ратифицира още през 1976 година. Драгоманското блато е една от 11-те влажни зони, с които България е представена в списъка на конвенцията с влажните зони с международно значение.