РИОСВ – София увеличи санкцията на „Дружба стъкларски заводи” АД за замърсяване на атмосферния въздух

14 август 2008 | 10:52


РИОСВ – София увеличи санкцията на „Дружба стъкларски заводи” АД, гр. София за замърсяване на атмосферния въздух.
Установени са нови завишени стойности по показател азотни оксиди, определени в комплексното разрешително. Това констатираха експерти от РИОСВ – София след направения емисионен контрол на място, съвместно с мобилната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда.
За установеното нарушение РИОСВ – София наложи нова текуща ежемесечна санкция на дружеството в размер на 2 561 лв.