РИОСВ – Велико Търново провери сигнал за умряла риба в река Златаришка

15 октомври 2020 | 13:41