С конкретни мерки МОСВ ще помогне за преодоляване на последиците от бедственото наводнение

27 октомври 2017 | 13:17

Зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова съвместно с кмета на община Камено – Жельо Вардунски и директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ Десислава Консулова обходиха районите в общината, пострадали от наводнението.

Пред журналисти  зам.-министър Николова се ангажира да окаже съдействие на местната власт с конкретни мерки за преодоляване на последиците от бедствието и изрази съболезнования към семействата на пострадалите.

Експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ провериха с дрон засегнатите дерета в селата Полски извор и Черни връх. Предписания за отстраняване на щетите от наводнението с конкретни координати на местата, заснети с дрона ще бъдат дадени на кмета на Камено. Задължителните препоръки са основание за финансиране на дейностите по възстановяване и подпомагане от Междуведомствената комисия към Министерски съвет.

Зам.-министър Николова ще инспектира и засегнатото Регионално депо за битови отпадъци на Бургас и пречиствателната станция в Горно Езерово.