Силно понижени са концентрациите на серен диоксид в 12:00 часа в град Кърджали

01 юни 2009 | 13:33


В 12:00 часа измерената средно-часова стойност на концентрация на замърсител серен диоксид във въздушния басейн на град Кърджали е силно понижена. Измерена е концентрация от 103,29 миктограма на кубичен метър въздух, която е под праговата стойност на средно-часовата норма от 350 микрограма на кубичен метър въздух.
РИОСВ – Хасково уведоми всички компетентни държавни и общински институции в област Кърджали за констатираното понижаване нивата на серен диоксид. Съгласно оперативен план за действие отпада необходимостта от по-нататъшно алармиране на населението.
Експертите от РИОСВ - Хасково продължават да следят качеството на атмосферния въздух в града.