Силно понижени са стойностите на серния диоксид в 12:00 часа във въздушния басейн на град Кърджали

19 август 2009 | 16:52


Силно понижени са стойностите на серния диоксид в атмосферния въздух на град Кърджали в 12:00 часа. Регистрираната стойност в този час е 113,76 микрограма серен диоксид на кубичен метър въздух.
Понижението на концентрациите на серния диоксид в атмосферата на града се дължи на взетите от РИОСВ – Хасково своевременно мерки. В отговор на даденото от екоинспекцията предписание на оловно – цинковия комплекс, веднага е спряна работата на агломерационната машина в оловно производство. Тази мярка доведе до бързо понижение на стойностите на този замърсител и те вече са много под средно часовата норма от 350 микрограма на кубичен метър въздух.
Моментните стойности за серния диоксид, постъпващи посредством системата за реално време, показват тенденция към задържане на концентрациите в норма. Експертите от РИОСВ -Хасково ще продължават да следят качеството на атмосферния въздух в града.