Силно понижени са стойностите на серния диоксид в 15:00 часа във въздушния басейн на град Кърджали

08 април 2009 | 10:29


Силно понижени са стойностите на серния диоксид в атмосферния въздух на град Кърджали в 15:00 часа днес. Автоматичното устройство в станция „Студен кладенец” в този час регистрира стойност от 158,42 микрограма серен диоксид на кубичен метър въздух.
Понижението на концентрациите на серния диоксид в атмосферата на града се дължи на взетите от РИОСВ – Хасково своевременно мерки. В отговор на даденото от екоинспекцията предписание на оператора на оловно-цинковия комплекс в град Кърджали е намалена работата на агломерационната машина в оловното производство с 40 на сто от работния й обем.
Моментните стойности за серния диоксид, постъпващи посредством системата за реално време, показват тенденция към намаляване и задържане на стойностите в норма. Експертите от РИОСВ - Хасково продължават да следят качеството на атмосферния въздух в града.