След обилните валежи оттокът на реките се очаква да намалява

27 ноември 2023 | 15:41

Към днешна дата не са постъпили данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите. Това става ясно от постъпилата информация от оперативните звена в четирите басейнови дирекции към МОСВ, които със заповед на министъра на околната среда и водите от 24 ноември бяха приведени в 24-часов режим на работа до преминаване на опасните метеорологични явления.

Според обобщената информация в Националния координационен център към МОСВ се очаква оттокът да намалява, в момента реките са пълноводни и избистрени. На територията на Басейнова дирекция „Черноморски район“ единствено язовир „Ново Паничарево“ прелива с 0,756 м3/сек. В териториалния обхват на Басейнова дирекция „Дунавски район“ има паднали дървета, затворени пътища и места без електричество. На територията на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ има седем населени места без водоподаване.

Директорите на четирите басейнови дирекции на територията на страната са привели в състояние на повишено внимание всекидневното проследяване на водите и водните обекти в контролираните от тях територии.

Работата на дежурните екипи продължава. При информация за потенциална опасност от интензивни валежи или критично състояние на водните обекти МОСВ ще уведомява своевременно.