СОР 27 постигна знаково споразумение за нов фонд за загуби и щети за най-уязвимите държави

22 ноември 2022 | 17:44

Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (COP 27) в Шарм ел-Шейх, Египет, приключи със знаково споразумение за предоставяне на финансиране за загуби и щети за уязвими страни, силно засегнати от климатични бедствия. Създаването на специален фонд за загуби и щети отбеляза важен напредък в международните преговори по климата.

Проведен в контекста на трудна геополитическа обстановка, COP 27 постигна приемането на пакет от решения, чрез които страните потвърдиха ангажимента си да ограничат покачването на глобалната температура до 1,5 градуса по Целзий над прединдустриалните нива. Пакетът има за цел да засили действията на държавите за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптиране към неизбежните въздействия от изменението на климата, както и увеличаване на подкрепата от развитите държави за финансиране, технологии и изграждане на капацитет, необходими на развиващите се страни.

Правителствата постигнаха съгласие да се създаде преходен комитет, който да направи препоръки как на COP 28 следващата година в Абу Даби, ОАЕ, да се приведат в действие и новите договорености за финансиране, и новият фонд за загуби и щети. Първото заседание на преходния комитет се очаква да се проведе до края на март 2023 г.

Българската делегация на 27-aта Конференция на OOН за изменение на климата беше водена от президента Румен Радев. В нея участие взеха и министрите на околната среда и водите Росица Карамфилова и на енергетиката Росен Христов.

На форума на най-високо равнище по време на Конференцията (7-8 ноември) президентът Румен Радев обяви готовността на България да кандидатства за домакин на 29-ата Конференция на страните по Конвенцията за изменение на климата (COP 29), която ще се проведе в края на 2024 година. Председателството на COP се провежда на ротационен принцип и се определя от петте регионални групи в рамките на Конвенцията. За 2024 г. решение за домакинството трябва да вземе Източноевропейската група, състояща се от 23 държави, сред които освен България са още 10 членки на Европейския съюз, страните от Западните Балкани, както и от Източноевропейския регион, включително Армения, Азербайджан, Беларус, Молдова, Русия и Украйна.

Министър Карамфилова проведе разговори с цел проучване на нагласите за подкрепа на нашата кандидатура, обмен на информация за кандидатстването, организацията и провеждането на COP. Срещи бяха проведени с ръководителите на делегациите на Полша, Чехия, Словакия, Словения, Естония, Гърция, Р Молдова, както и с представители на високо ниво от делегацията на Обединените Арабски Емирства, в качеството им на председател на COP 28 през 2023 г. Кандидатурата на България за домакинство на COP 29 беше приветствана от всички партньори, с които бяха проведени формални и неформални разговори, както и от Секретариата на Конвенцията.

След нашата страна, намерения да се кандидатират за домакини на световната конференция през 2024 г. заявиха още Армения, Беларус и Чехия. Предстои Източноевропейската група в ООН да проведе консултации относно конкретни параметри на организацията, предложена от четирите страни, с цел да се вземе решение за домакинството не по-късно от средата на 2023 г. Предвид разнородния геополитически състав на регионалната група, изходът от консултациите е трудно да бъде предвиден, но България е решена да мобилизира сериозен капацитет за изготвяне на конкурентна кандидатура.