Спряна е процедурата по ОВОС за находището в Трън

03 юли 2017 | 14:29

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Перник беше уведомена с писмо, че „Евромакс Сървисиз“ ЕООД спира процедурата по оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) за находището в Трън. Инвестиционното предложение беше за „Добив и преработка на подземни богатства по чл. 2, ал. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми – златно-сребърни руди от находище „Трън”, в община Трън, Пернишка област.

Дружеството отговаря на РИОСВ – Перник, че извършва в момента цялостна преоценка на параметрите на инвестиционното предложение и целесъобразността му във връзка с икономическите и социалните условия в община Трън.  Процедурата по ОВОС е спряна до приключване на обстойните анализи на „Евромакс Сървисиз“ ЕООД, с цел взимане на решение за реализирането на подобен проект.