Спряна е производствената дейност на ТЕЦ ”Република” към ”Топлофикация -Перник”, установи проверка на РИОСВ - Перник

10 юни 2009 | 13:29


Спряна е производствената дейност на ТЕЦ ”Република” към ”Топлофикация -Перник”, установи проверка на РИОСВ – Перник.
Във връзка с постъпилите през изминалите дни в екоинспекцията сигнали от жители на град Перник за замърсяване на атмосферния въздух от дейността на ТЕЦ ”Република” са извършени многократни проверки от РИОСВ – Перник. Дадено е предписание за намаляване на мощността на единственият работещ парогенератор №1, който е включен на 5 юни извънредно, като заместваща мощност на авариралия рехабилитиран парогенератор №5.
Експерти от РИОСВ - Перник при извършената проверка констатираха, че днес в 10.45 часа е загасен парогенератор №1 поради продължаващото силно запрашаване в района на града от неорганизираните прахови емисии от корпуса на котелния цех на централата.
Експерти от РИОСВ-Перник продължават да контролират състоянието на атмосферния въздух в града.