Срещу пластмасови бутилки и кенчета габровци ще получават пазарски торби от плат, термоси и покривки за пикник

12 април 2022 | 13:44

Две депозитни вендинг машини, които приемат пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета, ще бъдат инсталирани в Габрово. Срещу предадените отпадъци гражданите ще получават талони, които ще могат да обменят за еко материали, сред които пазарски торби от плат, термоси с чаша, покривки за пикник и др., които ще се получават в сградата на Община Габрово, на пл. „Възраждане“ №3. Машините са част от проект по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ № BG16M1OP002-2.009-0057 „Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците на територията на гр. Габрово“ на стойност от близо 390 000 лв. В рамките на изпълнението на същия проект, бенефициентът Община Габрово, е изградила и две площадки за подземно разделно събиране на отпадъците, снабдени със сензори, които отчитат колко често се предават отпадъци, нивото на запълване на контейнера и др. Като част от проекта са изградени и четири зони за споделено компостиране в дворовете на детска градина „Явор“, природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“, почивна база „Горски дом“ в местността Узана и в района на кв. Радичевец.

Двете вендинг машини бяха представени на заключително събитие по проекта, проведено в Ритуалната зала на Община Габрово. Предстои монтирането им в града, на удобни за ползване от гражданите локации: до спортна зала „Орловец“ и до стадион „Христо Ботев“. "