Стартира подмяна на 30 км. водопроводна мрежа в Стара Загора по ОПОС за 24 млн. лв.

11 март 2022 | 11:38

На официална церемония „Първа копка“ бе даден старт на обект „Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на гр. Стара Загора – Северна част“ на стойност от 24 млн. лв. и е част от проект BG16M1OP002-1.016 за 122 млн. лв. и се финансира по Оперативна програма „Околна среда“. Бенефициент е „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.

С инвестицията ще бъдат реконструирани 30 км. водопроводна мрежа, която ще бъде разделена на този етап на 9 зони, в които ще може да се следи с точност дебитът, количеството на подадена и потребена вода, както и ще се регулира нейното налягане. Ще бъдат подменени и 10 км. канализационна мрежа.

Благодарение на проекта ще бъдат намалени загубите на вода с около 15% и ще се увеличи ефективността при събирането на отпадните води. От подобреното водоснабдяване ще се възползват близо 75% от старозагорци.