Стартираха събитията в българския павилион на СОР 28 в Дубай

03 декември 2023 | 14:37

България не само заяви силния си ангажимент към климатичните цели и политики, но показа на дело капацитета и потенциала на българското предприемачество, на научно-изследователските си и образователни центрове да допринасят като източник на иновативни решения и трансформиращо лидерство с приложения в регионален, европейски и глобален план.

Сред представителите на институции, бизнес и наука в делегацията са INSAIT, EnduroSat, ВВМУ, Тракия икономическа зона, "Ники ротор авиейшън" OOД, "Главболгарстрой".

INSAIT (Institute for Computer Science, Artificial Intelligence and Technology), представени от Константин Македонский и Борислав Петров, е открит миналата година. Каузата на INSAIT е да наложи България като световна дестинация за изследвания и иновации, като се превърне в притегателна точка за топ таланти, и да създаде предпоставки за развитието на икономиката, базирана на продукти с висока добавена стойност и с интелектуална собственост.

INSAIT е част от структурата на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Създаден е в партньорство с два от водещите университети в света - Федералния технологичен институт в Цюрих (ETH Zurich) и с Политехническия университет в Лозана (EPFL). Институтът се ръководи от световно признати български и чуждестранни учени от топ университети в САЩ, Швейцария и Израел.

EnduroSat, представена от Райчо Райчев, е една от най-бързоразвиващите се компании в сферата на наносателитните технологии и услуги, чиято инженерна и производствена инфраструктура е базирана в София. EnduroSat е една от успешните стартиращи компании в България, която се специализира в разработването и изграждането на микросателити с модулни конструкции за различни цели. Български наносателит на компанията полетя към околоземна орбита на борда с първия орбитален полет за 2023 година на компанията SpaceX на Илън Мъск. Ракетата Falcon 9 беше изстреляна в рамките на споделената от голям брой клиенти мисия Transporter-6. Мисията на SpaceX e извеждането в орбита на 114 сателита от 24 държави. Наносателитните технологии могат да се използват за наблюдение и следене на данни от космоса, свързани с климата - нивото на водите, обезлесяване и незаконна сеч и др.

Висшето военноморско училище във Варна, представено от проф. Мирослав Цветков - представи работата и технологичните възможности за наблюдения на аварии и инциденти в Черно море. Основен акцент беше поставен на сателитните наблюдения, данните от които се използват за взимане на решения при ситуации като взривяването на язовирната стена на украинския язовир Нова Каховка, разливите в Черно море, свързани с различни инциденти от кораби и др. Проф. Цветков ще участва и в следващи събития на българския павилион, посветени на Черно море и Антарктика. Научно-изследователският кораб „Св. Св. Кирил и Методий“ и тази година по време на 32-ата и 2-ра със собствен кораб експедиция на борда са и 24 курсанти от ВВМУ. Антарктическите експедиции са посветени на научни изследвания, голяма част от които са свързани с изменението на климата.

Тракия икономическа зона край Пловдив, представена от Пламен Панчев и Мартин Панчев, е първата въглеродно неутрална индустриална зона в Европа. От старта през 1996 г. на първата индустриална зона „Марица“ досега са привлечени над 180 инвеститори, половината от които чужди, разкрити са над 35 000 работни места, а инвестициите са над 3 млрд. евро. Според предварителните прогнози в срок от 10 години в „Тракия икономическа зона“  се очакват инвестиции за над 1 100 000 000 евро, чрез които ще се открият нови 30 000 работни места.

"Ники Ротор Авиейшън" ООД, представен от Миглена Николова, е първата авиокомпания за автожири, която по време на Българското участие в COP28 презентира резултатите от анализа за жизнения цикъл на продукта. Това включва обстойно проследяване на производството на всички основни компоненти и материали, асемблирането на самия автожир като енергия и ресурси, използването му, логистика до клиенти и неговият край на живот. Авторът е екологично съобразен летателен апарат, които улеснява и подобрява условията да оперираме в различни индустрии, като основни приложения могат да бъдат заснемане и обследване на големи по мащаб територии; антитерористични и спасителни операции; кадастрални схеми; въздушен контрол на пътната инфраструктура; наблюдение на граници; земеделска дейност и много други. Автожирът има консумация от 15 l/ h гориво, може да осигури продължителност на полета  над 4 часа и да предложи широк спектър от скорости. Безопасен, енергийно ефективен и достъпен. На база на проведения анализ авторът потвърждава теорията, че е екологично устойчив продукт и въз основа на това НРА има ясно дефинирана стратегия за намаляване газовите емисии и  опазване на околна среда.

„Главболгарстрой“, представен от  Пламена Ненкова, представи част от международните си иновативни и устойчиви проекти, които развива в сектор „Строителство“ в партньорство с: водещи западноевропейски университети, глобални производители на технологично оборудване, европейски секторни асоциации, публични власти и др. Проектите са в три основни направления: кръгова икономика в строителството, енергийна ефективност и производство и потребление на зелена енергия. 

„MOBICCON-PRO” е концепция, финансирана по най-голямата научно-изследователска програма на ЕС „Хоризонт Европа“, която обхваща изграждането на пилотно мобилно съоръжение за производство на висок клас рециклирани строителни продукти и материали.  

„NRG-STORAGE” е проект, включващ разработката на иновативен и изключително лек изолационен материал за нежилищни сгради, който цели да постигне 25% по-добър изолационен капацитет; 10% по-висок капацитет за съхранение на енергия и 10% по-висока водонепропускливост и херметичност.

Последно представеният от компанията проект за производство и използване на зелен водород за технологичните нужди в ПГХ „Чирен“ има за цел да демонстрира синергията между възобновяемата електроенергия, водорода и природния газ, с цел ефективно намаляване на емисиите на парникови газове.

Програмата на българския павилион продължава днес със събития, свързани с  темата на деня, посветена на здравето и климата.

Линк към днешните събития https://www.moew.government.bg/bg/klimat/cop28/03-dekemvri/